Chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm

Hỏi: Chế độ nghỉ việc hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau theo luật BHXH hiện hành được thực hiện như thế nào, mức hưởng ra sao?

Trả lời:
Pháp luật Bảo hiểm xã hội quy định về chế độ ốm đau như thế nào?
Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội có con dưới 7 tuổi ốm đau thì giải quyết chế độ ra sao:
- Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất. Tuy nhiên, để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm.

 Quy định về nghỉ chăm con ốm đau
Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buôc có con nhỏ dưới 7 tuổi ốm đau.
- Đối tượng hưởng chế độ khi con ốm đau
Đối tượng là người lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trong đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng hưởng chế độ từ ngày 1/12/2018.
- Điều kiện hưởng chế độ nghỉ con ốm
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau;
+ Có xác nhận của cơ sở y tế khám, chữa bệnh có thẩm quyền.
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau
Thời gian người lao động hưởng chế độ khi con ốm đau sẽ căn cứ vào thời gian thực tế người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. Tuy nhiên, thời gian nghỉ hưởng chế độ tối đa trong năm cho mỗi con được áp dung theo quy định tại Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể:
+ Tối đa 20 ngày làm việc/mỗi con đối với con dưới 3 tuổi;
+ Tối đa 15 ngày làm việc/mỗi con đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
+ Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội và cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau nhưng không vượt quá thời gian tối đa hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.
(Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và nghỉ hằng tuần).
- Mức hưởng chế độ khi con ốm đau
Mức hưởng chế độ ốm đau khi người lao động nghỉ việc để chăm sóc con theo Luật bảo hiểm xã hội được áp dụng tính theo công thức sau:
Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 ngày x 75% x Số ngày/số tháng nghỉ hưởng chế độ .
Thủ tục bao gồm:
+ Danh sách đề nghị theo mẫu 01b-HSB, giấy khai sinh bản sao của con.
Hình thức đề nghị:
+ Qua hành chính công, IVAN, hoặc nộp trực tiếp./.


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội