Đang trong thời gian thử việc bị tai nạn có được hưởng chế độ gì không?


Tai nạn lao động trong thời gian thử việc được tính như thế nào?


Nhờ tư vấn giúp trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong thời gian thử việc (thời gian thử việc không có tham gia BHXH). Người lao động chỉ kí một hợp đồng thử việc duy nhất với công ty và trước đó không có kí bất kì hợp đồng với công ty nào khác. Vậy người lao động sẽ nhận chế độ nào từ phía công ty và cơ quan BHXH (nếu có)?

Nội dung này được Ban biên tập  tư vấn như sau:

Điều 144 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

"Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội."

...Như vậy, đối với lao động thử việc thì trong thời gian này không đóng BHXH nên không được hưởng chế độ từ BHXH. Theo đó, công ty có trách nhiệm chi trả:

i) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

ii) Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

Lưu ý: trong thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc và được tham gia BHXH bắt buộc hoặc hợp đồng lao động mà trong đó bao gồm cả thời gian thử việc và được tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động - BNN do Bảo hiểm xã hội chi trả theo luật định./.

Trân trọng!


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội