Thai sản với người đang đóng BHXH khi có từ đủ 6 tháng trở lên đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

 Thai Sản khi đang làm việc Thủ Tục, Cách Tính ?

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13 quy định tại Điều 31 được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp:

I/ Ai được hưởng chế độ thai sản  ?

a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
Ngoài ra người lao động cũng cần đáp ứng thêm điều kiện về thời gian tham gia để được hưởng chế độ thai sản:
- Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.
- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.
Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ này.

II/  Khi phát sinh các chế độ đã nêu tại mục I, người lao động phải có thời gian đóng BHXH như thế nào mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản :
- Người lao động phải có tối thiểu từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi theo quy định, người mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
III/ Nộp hồ sơ ở đâu và gồm những gì ?
- Người lao động có đủ điều kiện để hưởng các chế độ thai sản theo mục b, khoản e, điều 31 nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản gồm giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh bản sao cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị sử dụng lao động căn cứ giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh làm thủ tục báo giảm đóng BHXH cho người lao động, khi đã có kết quả báo giảm thành công thì lập danh sách đề nghị hưởng trợ cấp BHXH gồm: mẫu 01-CBH trên giao dịch điện tử, điền mã số tài khoản cá nhân của người lao động vào mục ghi chú, không điền tài khoản công ty( nếu lao động không có tài khoản cá nhân thì buộc phải ghi tài khoản công ty ở phần số tài khoản)  lưu ý: chuyển căn cứ hưởng thành hồ sơ điện tử theo quy định, hoặc gửi căn cứ cho BHXH qua hành chính công.


Đủ điều kiện

Không đủ điều kiện

IV/ Thời hạn giải quyết ?
-  Sau 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết.
V/ Nhận tiền chế độ tại đâu ?
- Nhận tiền chế độ thai sản thông qua hình thức chuyển khoản.
VII/ Chế độ thai sản đối với các đối tượng được quy định tại mục I được tính như thế nào
- Chế độ thai sản được tính bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi sinh.
Ví dụ: Chị A sinh con ngày 11 tháng 7 năm 2018, quá trình đóng bảo hiểm 06 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH  06 tháng trước khi sinh của chị A:

  • Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 1 năm 2018 mức 4,500,000 đồng.
  • Từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018 mức 4,700,000 đồng.  
Bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH:
  (4,500,000 x 1 tháng) + (4,700,000 x 5 tháng) : 6 
                                                                      4,666,667
Tổng số tiền thai sản được hưởng: 
(4,666,667 x 6 tháng) + ( Lương cơ sở x 2)
Lương cơ sở tháng 6/2018 là 1.390.000 đồng
( 4,666,667 x 6)+(1,210,000 x 2)
       28,000,000 + 2.780.000
        30,780,000
Trong đó: 28,000,000 đồng là tiền trợ cấp thai sản
2,420,000 là tiền trợ cấp một lần khi sinh( chúng ta thường gọi nôm na là tiền tã lót)
                                                                                                  Ngọc Huyền HBTV
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội