Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Từ năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ điều chỉnh mạnh với một bộ phận đông đảo người dân đang tham gia hình thức bảo hiểm này.
Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người lao động lựa chọn, thấp nhất bằng chuẩn nghèo khu vực nông thôn từng giai đoạn và cao nhất bằng 20 lần tháng lương cơ sở.

Cụ thể, khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau:
Mức đóng hằng tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH - Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH
Trong đó:
- Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện do người lao động tự lựa chọn nhưng tuân thủ điều kiện sau:
+ Mức thu nhập thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (năm 2021 là 700.000 đồng/tháng).
+ Mức cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu nên mức cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng).
- Mức nhà nước hỗ trợ đóng hiện nay được quy định tại Nghị định 134/2015 như sau:
Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Như vậy, mức thu nhập bạn đang tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng nghĩa là đang đóng mức thấp nhất.
Mức đóng BHXH tự nguyện tăng từ năm 2022.Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn nghèo từ đầu năm 2022 áp dụng với khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/tháng, thay vì 700.000 đồng (theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg).
Trong khi đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất căn cứ vào mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn từng giai đoạn. Do bạn đang đóng BHXH tự nguyện theo mức thấp nhất (700.000 đồng), nên từ năm 2022, mức đóng của bạn đúng là phải tăng lên.Trước đây, nếu chưa tính mức hỗ trợ đóng của Nhà nước thì phải đóng 22% x 700.000 đồng = 154.000 đồng. Nhưng từ năm 2022, mức đóng thấp nhất phải là 22% x 1,5 triệu đồng = 330.000 đồng (tăng hơn gấp đôi).
Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện từ năm 2022 thành 03 trường hợp sau:
- Với người thuộc hộ nghèo là: 30% x 330.000 đồng = 99.000 đồng (năm 2021 là 46.200 đồng );
- Với người thuộc hộ cận nghèo là 25% x 330.000 đồng = 82.500 đồng (năm 2021 là 38.500 đồng);
- Người thuộc nhóm khác là 10% x 330.000 đồng = 33.000 đồng (năm 2021 là 15.400 đồng).

Như vậy, chẳng hạn nếu bạn không thuộc nhóm nghèo hoặc cận nghèo, số tiền bạn phải đóng BHXH tự nguyện thấp nhất năm 2022 là 297.000 đồng/ tháng (thay vì 107.800 đồng năm 2021).
Có thể thấy, việc tăng mức chuẩn nghèo ảnh hưởng tới những người tham gia BHXH tự nguyện với mức dưới 1,5 triệu đồng. Sẽ bắt buộc phải tăng mức đóng trong năm 2022. Còn những người đang đóng trên mức này thì không ảnh hưởng gì. 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội