Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho người bị cách ly y tế

Ngày 19/11/2021, Bộ Y tế có Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ gửi các đơn vị; Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ,


 Ngành; các bệnh viện trường Đại học và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. BHXH Việt Nam sao y gửi Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ nếu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm căn cứ thực hiện đồng thời giải đáp đối với đơn vị sử dụng lao động, người lao động.

Tải Công văn số 3785/BHXH-CSXH TẠI ĐÂY 

Tại công văn Số:1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ y tế đã chỉ đạo các - Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương,Y tế các Bộ, ngành,Các bệnh viện trường Đại học Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB), Bộ Y tế nhận được Công văn số 2989/BHXH-CSXH đề ngày 24/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 do Văn phòng Bộ chuyển đến. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
phản ánh một số cơ sở y tế, (bao gồm cả bệnh viện dã chiến) đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Các bệnh viện trường Đại học; Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục củaThông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/ 12 /2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.
3. Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà BHXH đã tiếp nhận, đề nghị Ban Chính sách xã hội- Bảo
hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ BHXH theo đúng các quy định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn./ 
Tải Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ TẠI ĐÂY 

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội