Hoàn trả lại tiền BHXH, BHTN khi đóng trùng thời gian tham gia BHXH bắt buộc ai là người được nhận lại

Khi NLĐ cùng 1 khoảng thời gian được tham gia cả BHXH, BHYT, BHTN tại nhiều đơn vị được gọi là “Đóng trùng thời gian”. NLĐ và đơn vị thực hiện hồ sơ hoàn trả lại tiền như thế nào? Số tiền được nhận được là bao nhiêu?


Trả lời:

Thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN trùng tại nhiều đơn vị phát sinh khi NLĐ hoặc bộ phận nhân sự sai sót khi không kiểm tra thời gian đóng tại công ty làm việc cũ, hoặc NLĐ có nhiều sổ BHXH khác nhau. Thời gian đóng trùng sẽ không được cộng thêm để tính bổ sung thời gian đã đóng BHXH mà phải thực hiện hoàn trả bằng tiền.
Nhận tiền hoàn trả BHXH, BHTN khi đóng trùng thời gian tham gia BHXH bắt buộc
1. Điều kiện hoàn trả:
Căn cứ tại điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả số tiền được xác định không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”.

=> Do vậy, thời gian đóng trùng BHXH, BHTN nếu được xác nhận thừa sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đóng.
2. Hồ sơ hoàn trả:
Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng bao gồm:
- Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT)
- Mẫu D02-LT (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) (nếu có)
- Sổ BHXH
- Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết (nếu có)
3. Mức hoàn trả:

Tại tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ:
“Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi”.
=> Do vậy, trường hợp NLĐ có thời gian tham gia BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả lại số tiền đóng đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) và quỹ BHTN (2%) cho NLĐ.
Ví dụ: Ngày 10/02/2018 Ông Nguyễn Văn A ký HĐLĐ và tham gia BHXH tại Công ty B với mức lương 10.000.000đ. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, Ông Nam kiểm tra lại sổ BHXH và phát hiện công ty cũ A cũng đóng BHXH cho ông đến hết tháng 02/2018 với mức lương 7.000.000đ, tức là trùng 1 tháng so với Công ty B. Công ty A và Ông An phải làm hồ sơ như nào? Số tiền hoàn trả là bao nhiêu?

Trả lời:
Hồ sơ báo giảm trùng thời gian đóng gồm:
- Mẫu D02-LT (ghi rõ ở cột ghi chú trên D02-TS báo giảm do đóng trùng thời gian tham gia BHXH tháng 02/2018 với công ty A)
- Sổ BHXH
Số tiền cơ quan BHXH hoàn trả cho Ông A:
- Số tháng đóng trùng: 1 tháng
- Mức lương tháng đóng thừa: Ông A đóng thừa tháng 2/2018 tại Công ty A với mức lương 7.000.000đ
- Số tiền hoàn trả vào Quỹ hưu trí, tử tuất: 7.000.000 x 22% x 1 = 1.540.000đ
- Số tiền hoàn trả vào Quỹ BHTN: 7.000.000 x 2% x 1 = 140.000đ
- Tổng số tiền Ông A được nhận = 1.540.000 + 140.000 = 1.680.000đ


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội