Tự nhiên được coi là ngừng hoạt động theo chỉ thị 16 và được hưởng trợ cấp Covid 19 ??

 Doanh nghiệp nghỉ theo chỉ thị 16 thì có được xem là " bị tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền"

Một trong những điều kiện cho chính sách tại Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTG là "Doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền".
Thực tế hiện nay rất nhiều doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động nhưng không hề nhận được công văn nào gửi về, chỉ tạm dừng do khu vực có áp dụng Chỉ thị 16. Vậy, doanh nghiệp có được hỗ trợ?

CÂU TRẢ LỜI TỪ BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Xin trích nguyên văn câu hỏi và trả lời của Bộ Lao động được đăng tải trên hệ thống thông tin bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin (LASIC) quản lý và vận hành, tại mục giải đáp Chính sách tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương, câu số 3:

CÂU HỎI: Doanh nghiệp nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng nguyên vật liệu, xuất hàng buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc doanh nghiệp không có điều kiện bố trí "3 tại chỗ"/"1 cung đường - 2 địa điểm" thì có được coi là "Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền" để được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg không?

TRẢ LỜI:
Trường hợp 1: Với những doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện "3 tại chỗ"/"1 cung đường - 2 địa điểm" và phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định đó của địa phương được xem là "phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền".
Trường hợp 2: Doanh nghiệp nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng nguyên vật liệu, xuất hàng buộc phải tạm dừng hoạt động có thể được xem là "phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền".

Trong thực tiễn, tùy thuộc vào công tác chỉ đạo của mỗi địa phương là tương đối khác nhau theo đặc thù riêng nên cần phải có cách hiểu linh hoạt và phải được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả nhất với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn.

TÓM LƯỢC LẠI CÁC Ý QUA CÂU TRẢ LỜI CỦA BỘ LAO ĐỘNG
1. Bộ Lao động khẳng định: Doanh nghiệp không đáp ứng được 3T thuộc đối tượng được hỗ trợ.
2. Bộ Lao động không khẳng định nhưng cũng không bác bỏ trường hợp đối với DN nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng và phải tạm dừng hoạt động.
Bộ lao động nói thêm, trường hợp này tùy công tác chỉ đạo của địa phương.

NHƯ VẬY, DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC XEM LÀ "TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN"?
Những doanh nghiệp chắc chắn được hỗ trợ:
Doanh nghiệp nhận được công văn gửi về, yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng được "3 tại chỗ"/"1 cung đường - 2 địa điểm"
Những doanh nghiệp có thể được hỗ trợ:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 15, 16
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do không có nguồn cung ứng
*Những trường hợp này tùy vào địa phương (Phòng Lao động) xem xét.
Những doanh nghiệp không được hỗ trợ:
Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường
Doanh nghiệp đáp ứng được "3 tại chỗ"/"1 cung đường - 2 địa điểm"
Trên đây là đôi điều về vấn đề mà nhiều bạn vẫn đang vướng mắc. Như vậy, mình đã giải thích thêm cho bạn rõ sau loạt bài nêu "không phải giảm không lương là được làm chế độ".
Bạn có thể cmt thêm để thảo luận về vấn đề liên quan nhé!
--
Theo: Lý Hồng Duyên
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội