Tin vui: Người nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 được tăng lương


  •  Lương hưu hàng tháng từ ngày 01/01/2021 của người đang hưởng lương hưu (bắt đầu hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2021) sẽ tăng khi mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tăng.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lương hưu hàng tháng được tính trên tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (áp dụng đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc) hoặc tính trên tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (áp dụng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện), cụ thể như sau:

- Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc:


- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo mức điều chỉnh thu nhập đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.Trong đó:


- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được giữ cố định.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng năm sẽ được điều chỉnh theo mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Do đó: Lương hưu hàng tháng của người đang hưởng lương hưu sẽ tăng nếu mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đóng BHXH tăng.

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với NLĐ đang hưởng lương hưu từ ngày 01//01/2021 đến ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

- Mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội:


- Mức điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm xã hội:


Như vậy: Việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội như trên sẽ làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng năm hoặc mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi tính lương hưu.

Đồng nghĩa, lương hưu hàng tháng từ ngày 01/01/2021 của người đang hưởng lương hưu (bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021) sẽ tăng so với năm 2020./.


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội