Thông báo tìm việc hàng tháng với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Thông báo tìm việc hằng tháng: Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?
Với những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thủ tục thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hằng tháng không có gì xa lạ, nhưng không phải ai cũng nắm rõ các quy định liên quan đến vấn đề này. Dưới đây là 06 vấn đề quan trọng mà mọi người lao động cần biết.
1/ Có bắt buộc thông báo tìm việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 52 Luật Việc làm 2013 đã nêu rõ:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
Theo đó, trừ các trường hợp cụ thể được nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì những trường hợp còn lại đều phải thông báo việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.
Nếu không thực hiện thì theo Điều 53 Luật việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2/ Trường hợp nào được miễn thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng?
Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, quy định về loại hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019 và các trường hợp được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP, có 05 trường hợp người lao động không phải thông báo tình hình việc làm hằng tháng vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:
  •  Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.
  •  Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phỉa điều trị dài ngày.
  •  nghỉ hưởng chế độ thai sản.
  •  Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở LĐ - Thương binh và xã hội.
  • Thực hiện hợp động lao động có thời hạn dưới một tháng.
3/ Nhờ người khác thực hiện thông báo tìm kiếm việc được không?
Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm yêu cầu như sau:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây[…]
Như vậy, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình.
Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp không phải thông báo hoặc không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm, bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ chứng minh lý do mà người lao động không thể thông báo trực tiếp như giấy ốm đau có xác nhận của bệnh viện,…
Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng vào ngày nào? 

4/ Mỗi tháng, phải thông báo tìm kiếm việc làm vào ngày nào?
Như đã đề cập, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Thời gian thông báo được hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:
a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;
b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:
- Tháng đầu tiên hưởng: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng theo phiếu hẹn.
- Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ví dụ:
Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Ngày 07/6/2021.
Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:
- Tháng đầu tiên: Ngày 07/6/2021.
- Từ tháng thứ hai trở đi: Từ ngày 07/7 - 09/7/2021.
5/ Thông báo tìm việc trùng ngày lễ, nghỉ hằng tuần thì thực hiện vào ngày nào?
Như đã chỉ ra ở trên, thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm từ tháng thứ hai trở đi được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Mặt khác, khoản 3 Thông tư 28/2015 cũng hướng dẫn về cách tính thời hạn như sau:
3. Những trường hợp tính thời hạn theo dương lịch tại Thông tư này mà ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.
Theo đó, nếu hạn cuối thông báo tìm kiếm việc làm trùng với ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, thì thời hạn thông báo sẽ được kéo dài đến ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.
Ví dụ: Thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của anh A là từ 02/6 - 04/6/2021. Nhưng ngày 03/6 và 04/6 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên hạn cuối anh A phải thông báo tìm kiếm việc làm là ngày 05/6.

6/ Quá hạn thông báo việc làm, có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Với các trường hợp thông thường, người lao động bắt buộc phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm trong thời hạn nêu trên. Tuy nhiên có một số trường hợp người lao động không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm theo thời hạn này.
Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định, nếu thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm thuộc các trường hợp sau thì người lao động sẽ không cần trực tiếp thông báo tình hình việc làm:
a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cũng theo điều này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối của hạn thông báo, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy tờ chứng minh lý do nói trên đến trung tâm dịch vụ việc làm.
Như vậy, dù quá hạn thông báo tìm việc, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp nếu có lý do và thực hiện theo đúng thủ tục nói trên./.
                                                                                                Theo luật việc làm|Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội