Chế đô thai sản dành cho người đã nghỉ việc có từ đủ 06 tháng đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh

 

Thai Sản Sau Khi Nghỉ Việc Thủ Tục, Cách Tính ?

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13 quy định tại Mục 4, Khoản e, Điều 31. Trích: "4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Vậy cụ thể thế nào...?


I/ Ai được hưởng chế độ thai sản sau thôi việc theo khoản e, mục 4 ?
- Người lao động nữ sinh con.
- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.
- Người lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

II/  Khi phát sinh các chế độ đã nêu tại mục I, người lao động phải có thời gian đóng BHXH như thế nào mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Mục 4, khoản e:
- Người lao động phải có tối thiểu từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi theo quy định, người mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
III/ Nộp hồ sơ ở đâu và gồm những gì ?
- Người lao động có đủ điều kiện để hưởng các chế độ thai sản theo mục 4, khoản e, điều 31 nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản tại Bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật. 
- Hồ sơ gồm: Sổ Bảo hiểm xã hội đã chốt đến thời điểm nghỉ việc và các tờ rời, Giấy khai sinh. Cán bộ tại bộ phận một cửa sẽ tiếp giấy tờ và hướng dẫn lập thủ tục hưởng chế độ thai sản. Nếu muốn nhận tiền thai sản qua tài khoản cá nhân thì điền số tài khoản ATM vào cột " hình thức nhận trợ cấp" trong biểu 01B-SHB.

Đủ điều kiện

Không đủ điều kiện

IV/ Thời hạn giải quyết ?
-  Sau 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết.
V/ Nhận tiền chế độ tại đâu ?
- Nhận tiền chế độ thai sản tại văn phòng Bảo hiểm xã hội nơi nộp hồ sơ.
VII/ Chế độ thai sản đối với các đối tượng được quy định tại mục I được tính như thế nào
- Chế độ thai sản được tính bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi sinh.
Ví dụ: Chị A sinh con ngày 11 tháng 7 năm 2018, quá trình đóng bảo hiểm 06 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH  06 tháng trước khi sinh của chị A:

  • Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 1 năm 2018 mức 4,500,000 đồng.
  • Từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018 mức 4,700,000 đồng.  
Bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH:
  (4,500,000 x 1 tháng) + (4,700,000 x 5 tháng) : 6 
                                                                      4,666,667
Tổng số tiền thai sản được hưởng: 
(4,666,667 x 6 tháng) + ( Lương cơ sở x 2)
Lương cơ sở tháng 6/2018 là 1.390.000 đồng
( 4,666,667 x 6)+(1,210,000 x 2)
       28,000,000 + 2.780.000
        30,780,000
Trong đó: 28,000,000 đồng là tiền trợ cấp thai sản
2,420,000 là tiền trợ cấp một lần khi sinh( chúng ta thường gọi nôm na là tiền tã lót)
                                                                                                  Ngọc Huyền HBTV
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội