Hỏi: Nghỉ không lương trước khi thanh lý HĐLĐ được hưởng TCTN ?

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ không lương

Tháng 5,6/2019 tôi nghỉ không lương và đến ngày 1/7/2019 tôi có quyết định thôi việc nhưng đến trung tâm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp được trả lời tháng 6 tôi phải đi làm thì tôi mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy có đúng không? Tôi phải làm gì để lấy được tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới hotronghiepvuBHXH. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời  như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm số 38/2013/QH13 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.”
Người lao động đang tham gia BHTN thỏa mãn những điều kiện nêu trên thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Đồng thời, Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ- CP có quy định về việc đóng BHTN như sau:
2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Và tại Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ- CP quy định về thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:
“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.
Pháp luật quy định trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời pháp luật cũng quy định về việc xác định tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp:
+ Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày trở lên không hưởng lương tại đơn vị sử dụng lao động.
+ Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.
Theo thông tin bạn đưa ra, tháng 5,6/2019 bạn nghỉ không lương tại công ty và đến ngày 01/07/2019 bạn mới nhận được quyết định thôi việc. Trong trường hợp bạn nghỉ ốm đau hoặc thai sản hoặc trường hợp tạm hoãn hợp đồng thì phải được ghi nhận trên sổ bảo hiểm (theo khoản 3 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH).

Nghỉ không lương 2 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Việc nghỉ không lương trong trường hợp này được xác định là tạm hoãn hợp đồng. Do đó, nếu người lao động nộp hồ sơ trong khoảng thời gian 03 tháng kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động thì vẫn được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, Trung tâm dịch vụ việc làm trả lời với người lao động như thế là không đúng. Và để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động có thể khiếu nại đến Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: khi làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp vui lòng mang thêm biên bản tạm hoãn thực hiện hợp đồng để làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp./.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội