Cách Điền Mẫu D04h-TS Điều Tra Tại Đơn Vị Trước Khi Truy Đóng

Cách điền mẫu D04h-TS theo quyết định 595 của BHXH Việt Nam

Trước khi truy đóng BHXH theo hồ sơ của đơn vị, viên chức BHXH làm việc với đơn vị để xác định việc truy đóng. Lập biên bản dưới đây
                             
Biên bản D04h-TSĐơn vị thực hiện kê khai các thông tin phát sinh của đơn vị:

1. Đại diện công ty: Kê khai thông tin lãnh đạo đơn vị và người phụ trách BHXH tại đơn vị

2. Tình hình đơn vị:

- Kê khai tổng số lao động của đơn vị tại thời điểm thực tế. Trong đó:
a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN ở đơn vị khác: …………… người.
b) Số lao động đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN tại đơn vị: ……….. người.
c)………… (Tình hình khác có liên quan (nếu cần thiết) vd: số lao động có HĐLĐ dưới 3 tháng, HĐLĐ thử việc,)
Đơn vị có thể liệt kê theo bảng sau nếu danh sách nhiều:
STT
Họ và tên
Số sổ BHXH (nếu có)
Mã số BHXH (nếu có)
Thời gian
Loại Hợp đồng
Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)
Từ tháng
Đến tháng
- Tiền lương
a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: Kê khai quyết toán thuế theo năm tài chính liền kề trước thời gian phát sinh hồ sơ truy thu (ghi rõ nếu chưa thực hiện quyết toán thuế).
b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động của: Kê khai danh sách người lao động phát sinh truy thu dưới 6 tháng.
Ví dụ: Danh sách người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia:
STT
Họ và tên
Số sổ BHXH (nếu có)
Mã số BHXH (nếu có)
Thời gian
Mức đóng
Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)
Từ tháng
Đến tháng
Tiền Lương
Phụ cấp
3. Ý kiến của đơn vị: Đề nghị được truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia/  hoặc ......… tại danh sách bên trên theo quy định
                                                                                                          Nguồn: Gia Long PhạmFacebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội