HD Tạm Thời Thu BHXH với người lao động nước ngoài

Công văn này không hướng dẫn chung toàn quốc nhưng nhìn chung các tỉnh thành đều thực hiện như nhau chỉ khác chữ cái ký hiệu sau cùng của mã đơn vị.
Căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Thành

phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm thời việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:


Xem lại hướng dẫn thu BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamTẠI ĐÂY 

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, G+ hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội