Hỏi: Xác Nhận Sổ Khi Công Ty Còn Đang Nợ Bảo hiểm Xã Hội ?

Bà Nguyễn Thị Hoa làm việc tại công ty TNHH một thành Viên SB đã có thư điện tử gửi về chuyên mục trả lời thư tín tháng 11 năm 2018 hỏi: Tôi có thời gian đóng BHXH như sau:

 - Từ tháng 10/2008 đến tháng 03/2017: Làm việc ở công ty A, do công ty nợ tiền BHXH (mới đóng đến tháng 11/2016) nên khi nghỉ việc chưa được chốt sổ BHXH và giải quyết chế độ.
- Từ tháng 04/2017 đến tháng 11/2018: Làm việc ở công ty B, công ty này đóng BHXH đầy đủ nhưng sau khi nghỉ việc tháng 11/2018 không thể chốt được sổ BHXH do công ty cũ chưa chốt sổ thời gian trước. 
- Tháng 12/2018, tôi đến công ty A đề nghị đóng trước BHXH cho cá nhân tôi. Xin hỏi, như thế có được chốt sổ BHXH để giải quyết chế độ hoặc chuyển sổ về công ty mới theo quy định không?
Chuyên mục trả lời thư tín sau khi nghiên cứu đơn thư, tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan có câu trả lời tới bà Nguyễn Thị Thanh Hoa như sau:

- Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.
- Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.

- Tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam quy định:

 - Tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam quy định:
Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH”.
Vì vậy, Bà Hoa trở lại đề nghị công ty thứ nhất đóng trước tiền BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định để cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH( trước đây gọi là chốt sổ) đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động(tháng 12/2017) Trường hợp công ty A chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì cơ quan BHXH xác nhận bổ sung trên sổ BHXH cho bà.
Chuyên mục trả lời thư tín thông tin lại để bà biết và thực hiện./.
Bà Hoa trở lại đề nghị công ty thứ nhất đóng trước tiền BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định để cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH( trước đây gọi là chốt sổ) đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động(tháng 12/2017) 
                                                                                       Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội