BHXH - BHYT - BHTN Với HLV, VĐV Trong Thời Gian Tập Trung


hình minh họa nguồn: Internet
Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, huấn luyện viên, vận động viên là công dân Việt Nam được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được bảo đảm tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Đảm bảo BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên
Về huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.
Về huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
Trường hợp trước khi được triệu tập đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên thì tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.
Trường hợp trước khi được triệu tập không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục đóng BHYT theo hợp đồng lao động tại cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật. Tiền lương tháng để đóng bảo hiểm cho các đối tượng này là tiền lương ngày quy định nhân với 26 ngày.
Về vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sẽ được cơ quan sử dụng vận động viên mua bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nếu trước khi được triệu tập chưa tham gia BHYT thì cơ quan sử dụng vận động viên mua BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.
Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chi trả tiền lương, tiền hỗ trợ, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi thường theo quy định cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả chi trả tiền lương, tiền hỗ trợ, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi thường theo quy định cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý; Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc nội dung chi của từng quỹ quy định tại Nghị định.

                                                                                Theo bảo hiểm xã hội
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội