Hồ Sơ Quy Trình Tăng Mới, Chuyển Nơi Đóng BHXH HS 600, 600A

Trong quá trình hoat động, sản xuất, kinh doanh có thể đơn vị sử dụng lao động( đơn vị)phải tạm dừng đóng, giải thể, sáp nhập, chia tách, thay đổi pháp nhân, phá sản hoặc phải chuyển trụ sở hoạt động từ địa bàn này sang địa bàn khác... Bài này hướng dẫn ACE về thủ tục tất toán quá trình đóng BHXH ở nơi cũ chuyển nơi đóng BHXH đi địa bàn khác: Khi thay đổi địa điểm trụ sở từ địa bàn A sang địa bàn B đơn vị cần làm thủ tục chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thê, đơn vị phải thực hiện giải quyết những tồn đọng cũ như thanh toán công nợ, giải quyết hết các chế độ ốm đau, thai sản, thôi việc, hưu
trí..., chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tóm lại phải đảm bảo rằng mọi việc đã được giải quyết hết vì sau đó phải hủy hoặc trả con dấu. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thanh toán hết số tiền còn nợ đọng và địa bàn hoạt động mới của đơn vị sẽ chuyển đến trong cùng một tỉnh, thành phố với BHXH địa bàn A thì BHXH địa bàn A và đơn vị phải có văn bản đối chiếu công nợ để chốt tổng số nợ tính đến thời điểm ngừng đóng BHXH để chuyển sang BHXH địa bàn B tiếp tục quản lý, đồng thời đơn vị phải đăng ký tham gia BHXH với cơ quan bảo hiểm xã hội địa bàn B. Cụ thể:
A/ Hồ sơ giải quyết ngừng đóng BHXH tại địa bàn A gồm có:

- Đơn vị nhanh chóng làm hồ sơ chuyển quận theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600a gửi qua điện tử hoặc bưu điện cho cơ quan BHXH huyện (tỉnh)cũ. hồ sơ gồm:
+ Phiếu giao nhận hồ sơ 600a
+ D02-LT báo giảm 
+ Bản sao giấy phép kinh doanh.
- Sau đó liên hệ BHXH mới để nộp hồ sơ tăng chuyển huyện theo PGNHS 600 ( anh/chị liên hệ trực tiếp BHXH huyện( tỉnh) mới để hỏi kỹ về nội dung này).

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ đóng BHXH ở nơi mới do chuyển địa điểm hoặc với công ty tham gia BHXH lần đầu:
I/ Với người lao động

1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) (Trường hợp chưa có mã số BHXH thì ghi ở mục I, đã có mã số BHXH thì điền ở mục II)
2. Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục I Phụ lục 3 – QĐ 595) (nếu có)
3. Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng (Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a,c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595).
4. Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS) (trường hợp đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần trước ngày 01/01/2016 còn quá trình đóng BHTN chưa hưởng).
5. Mẫu C13-TS
II/  Đơn vị
5. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-LT)
6. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia lần đầu; chuyển địa bàn đóng BHXH, BHYT hoặc có thay đổi thông tin)
7.  Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có)
Lưu ý: Đơn vị/Người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ và lưu giữ Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu, HĐLĐ… để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ giảm 600a
Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ tăng 600
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội