Trả Lời Thư Tín Tháng 5 Năm 2017 Về PC Bí Thư Đoàn

Bà Đinh Thanh T... là Giáo viên kiêm Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông huyện KS gửi Mail hỏi như sau:

1/ Cho tôi hỏi vấn đề về phụ cấp đối với Bí thư Đoàn TNCSHCM, Phó Bí thư đoàn TNCSHCM. Theo QĐ 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 ; QĐ số 13/2013/QĐ-TTg quy định về phụ cấp: Bí thư Đoàn; Phó Bí thư Đoàn hưởng phụ cấp chức vụ ?.

 2/ Các chức danh như: Kế toán, y tế trường học, văn thư, thiết bị trường học có phụ cấp, các phụ cấp đó có được trích đóng BHXH không ? ?.
Để làm rõ vấn đề này cộng tác viên Ngọc Huyền HBTV đã liên hệ với Luật sư Nguyễn Hoàng Giang để làm sáng tỏ vấn đề.
Câu hỏi được đặt ra như sau:
Hỏi: Đề nghị Luật sư cho độc giả trang Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội biết Phụ cấp Bí thư đoàn và Phó Bí thư đoàn hiện được tính là loại phụ cấp gì ?
Trả Lời: Bí thư và Phó Bí thư đoàn TNCSHCM ở các trường THPT... được coi như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, cụ thể được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề là trường THPT, TTGDTX... thì Bí thư đoàn TNCSHCM và Phó Bí thư đoàn TNCSHCM được hưởng phụ cấp như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và các phụ cấp này là phụ cấp chức vụ lãnh đạo.


Hỏi: Ông có thể cho biết hệ số được hưởng với Bí Thu và Phó Bí thư quy định như thế nào ?
Trả Lời: Theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì chức danh Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn ở các cơ sở giáo dục công lập là những chức vụ đi liền sau các chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Theo đó, không phân biệt hạng trường, chức vụ Tổ trưởng chuyên môn và tương đương ở các trường học bậc Trung học phổ thông có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,25, Tổ phó chuyên môn và tương đương là 0,15và cũng theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì các loại phụ cấp chức vụ lãnh đạo này được trả cùng với kỳ lương hàng tháng .

Hỏi: Các chức danh như: Kế toán, y tế trường học, văn thư, thiết bị trường học có phụ cấp, các phụ cấp đó có được trích đóng BHXH không ?
Trả Lời: Ở các cơ sở giáo dục công lập, các chức danh Kế toán, y tế trường học, văn thư, thiết bị trường học có phụ cấp, các phụ cấp đó là phụ cấp trách nhiệm. Các phụ cấp này mang tính chất thường xuyên, cố định và không phải thực hiện đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Xin lưu ý: các loại phụ cấp đối với các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong các trường học nói chung trong đó có trường THPT, TTGDTX... là phụ cấp chức vụ lãnh đạo, khác với phụ cấp trách nhiệm vì thế được trích đóng BHXH, BHYT, BHTN.

01/05/2017 : P/S TUY NHIÊN ngày 27 tháng 09 năm 2013 Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản 3814/BHXH-BT ngày 27/9/2013 của BHXH Việt Nam nêu rõ các khoản phụ cấp được nêu tại Khoản 2, Điều 2, QĐ 13/2013/QĐ-TTG không phải là phụ cấp chức vụ nên không được tính là căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

Ngọc Huyền HBTV

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội