Nhận Lương Hưu Qua Tài Khoản ATM Của Người Khác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 1569/BHXH-TCKT quy định như sau:

Thêm chú thích
1. Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo quyết định số 828/QĐ- BHXH được bổ sung chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Văn bản này hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) theo Quyết định 999/ QĐ- BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,ghi rõ họ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

2. BHXH tỉnh thông báo thông tin thay đổi của người của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để thực hiện quản lý người hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 828/QĐ- BHXH.”
Như vậy, theo quy định mới thì người đang hưởng lương hưu có quyền được yêu cầu chuyển tiền lương hưu của mình vào tài khoản cá nhân của người khác.
Về thủ tục chuyển tiền lương hưu qua tài khoản của người khác:
Theo quy định trên, để chuyển tiền lương hưu qua tài khoản người khác cần chuẩn bị 1 trong 2 giấy tờ sau:
+) Lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng( mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo Công văn 1569/BHXH-TCKT; Hoặc
+) Có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) của cơ quan BHXH quận (huyện) theo Quyết định 999/ QĐ- BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; ghi rõ họ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

Về nơi nộp hồ sơ:

Người có yêu cầu chuyển tiền lương hưu sẽ nộp hồ sơ đến Cơ quan BHXH quận (huyện) nơi đang hưởng lương hưu.
Cơ quan BHXH huyện có trách nhiệm gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH tỉnh. Cơ quan BHXH tỉnh thông báo thông tin thay đổi của người của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để thực hiện quản lý người hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 828/QĐ- BHXH.


Hãy like, share, G+ để động viên người viết bài nhé.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội