Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01 Tháng 01 Năm 2017


 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy đinh về lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động( bao gồm cả các lao động làm việc trong các tổ
chức, đơn vị sự nghiệp mà tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định). Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động hưởng tiền lương, tiền công do chủ sử dụng lao động quyết định phải điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2017.
Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN với người được đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định này, phải thêm 7% mức lương tối thiểu vùng nữa. Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu của 4 vùng đã có thêm 7%.

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội