Quy Định Khi Trả Thẻ BHYT


Kính gửi các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.
Qua sử lý hồ sơ báo giảm qua đường truyền điện tử hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện, Cán bộ thu thấy một số lỗi sai sót các đơn vị gặp phải. Vì vậy bằng email này cán bộ thu hướng dẫn đơn vị thực hiện báo giảm và trả thẻ BHYT vì đơn vị mắc một số lỗi sau:

- Trả không đúng thời hạn cam kết
- Trả thẻ BHYT sai quy định như: Thẻ báo giảm theo hồ sơ này in thông báo trả kết quả theo hồ sơ khác. Thống báo từ tháng trước đến tháng sau mới gửi thẻ lên cơ quan BHXH trả thẻ BHYT
- Cam kết trả thẻ BHYT không đúng số lương ví dụ cam kết 10 thẻ chỉ gửi lên 8 thẻ BHYT
THỰC HIỆN:
1. Về việc hồ sơ báo giảm qua đường bưu điện ký đóng dấu đơn vị thực hiện như trước gồm biểu D02-TS và trả thẻ BHYT đính kèm. Nếu không trả thẻ BHYT đề nghị truy thu hết giá trị thẻ BHYT
2. Về hồ sơ báo giảm qua đường truyền điện tử ký chữ ký số trên báo cáo.
- Nếu người lao động chưa trả thẻ có cam kết trả thẻ BHYT cho đơn vị ( không có mục đích sử dụng thì đề nghị đơn vị không truy thu BHYT và ghi CNT ( chưa nộp thẻ ) vào cột ghi chú trên biểu D02-TS
- Nếu Người lao động không trả thẻ BHYT lại cho đơn vị và có mong muốn sử dụng thẻ BHYT sau khi nghỉ việc thì đơn vị ghi ( giữ thẻ sử dụng) và truy thu hết 4.5% BHYT hết giá trị thẻ BHYT
- Nếu NLĐ đã nôp thẻ BHYT trả cho đơn vị đề nghị đơn vị cam kết trả thẻ BHYT bằng văn bản cam kết trả thẻ BHYT. Thời hạn để trả thẻ BHYT cho cơ quan BHXH là khi nhận trả kết quả giảm lao động từ cơ quan BHXH thủ tục như sau. Sau khi nộp hồ sơ báo giảm lao động đã được duyệt, đơn vị sẽ nhận được mail thông báo kết quả giải quyết hồ sơ. Thủ tục trả thẻ gồm:
+ Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ (Mỗi hồ sơ phát sinh báo giảm có số hồ sơ ví dụ N012345.05 đảm bảo in đúng thông báo của hồ sơ báo giảm N012345.05)
+ Biên bản cam kết trả thẻ BHYT của hồ sơ N012345.05
+ Thẻ BHYT
Các đơn vị thực hiện đúng quy định trả thẻ BHYT đảm bảo đúng về số lượng và đúng thời gian quy định. Nếu đơn vị không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm trước nhứng sai phạm của đơn vị.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội