Hướng Dẫn Thanh Toán Chế Độ CSSK Ban ĐầuTheo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và hướng dẫn số 1399 của cơ quan có thẩm quyền:

Điều kiện để được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:
Cơ quan, đơn vị đề nghị thanh toán chế độ CSSKBĐ phải có phòng y tế, trường hợp chưa có phòng Y tế thì có thể hợp đồng KCB với TYT xã, phường nơi đơn vị có trụ sở. Nhân viên y tế đơn vị phải có bằng y sỹ, bác sỹ hợp đồng hoặc được tuyển dụng.
A . Đối tượng hưởng chế đô CSSKBĐ
- Đối tượng đơn vị sử dụng lao động.
- Đối tượng Học sinh, sinh viên
- Đối tượng Mầm non
- Đối tượng khác
B. Tỷ lệ hưởng
- Đối tượng đơn vị sử dụng lao động: 1% trên tổng số tiền đã đóng BHYT của đơn vị
Công thức tính: Tổng số tiền 4,5% phải trích đóng BHYT của năm x 1%.
- Đối tượng Học sinh, sinh viên: 7% trên tổng số tiền phải nộp để cấp thẻ  của toàn bộ số thẻ BHYT do nhà trường cung cấp, tổng hợp được từ tất cả các nguồn.
Công thức tính: Tổng số tiền phải  đóng BHYT  tính trên tổng số thẻ BHYT x số tháng hưởng x 7%.
- Đối tượng Mầm non: bàng 5% trên tổng quỹ lương của toàn bộ số thẻ BHYT nhà trường tổng hợp được từ tât cả các nguồn.
Công thức tính: Tổng số tiền phải  đóng BHYT  tính trên tổng số thẻ BHYT x số tháng hưởng x 5%.
- Đối tượng khác: là tổng quỹ  lương của toàn bộ số thẻ BHYT thuộc đối tượng là học sinh, sinh viên mà thẻ BHYT do nhà nước hoặc các tổ chức cấp, nhà trường tổng hợp được .
C/ Phương thức trích trả:
- Trích trả số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu theo từng quý hoặc toàn bộ số kinh phí theo năm
1. Hướng dẫn đề nghị thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với đơn vị sử dụng lao động có nhân viên Y tế( có bằng Y Sỹ, Bác Sỹ), Phòng Y tế theo quy định.
- Hồ sơ gồm: Quyết định tuyển dụng của Sở nội vụ hoặc Phòng nội vụ hoặc Hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên;
- Bằng cấp y sỹ, bác sỹ photo công chứng;
- Quyết định thành lập Phòng y tế của đơn vị;
- Danh sách lao động theo mẫu 03/BHYT( bao gồm đầy đủ mã thẻ BHYT của lao động)
- Đề nghị trích chuyển chế độ CSSKBĐ theo mẫu 01-BHYT;


- Hợp đồng theo mãu C84a-HD- Thanh lý hợp đồng năm trước mẫu C84b-HD

Mẫu 84b

Lưu ý: tỷ lệ trích chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu được tính trên tổng số tiền 4,5% kinh phí đóng BHYT bắt buộc toàn đơn vị( không bao gồm số nợ, số chuyển từ các năm trước sang).
VD1: Công ty trường tiểu học Kim Đồng có 200 lao động, tổng quỹ lương đóng BHYT cuả toàn công ty là 1,400,000,000.
Tính kinh phí đã trích đóng BHYT như sau: 1,400,000,000 * 4,5% = 63.000.000 đ
                                                                           63.000.000 * 12 tháng = 756,000,000 đ
Tính chăm sóc sức khỏe ban đầu như sau: 756,000,000 *1% = 7.560.000 đồng.
2. Hướng dẫn đề nghị thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với đơn vị sử dụng lao động là các trường học từ tiểu học lên đến đại học và các cơ sở giáo dục có nhân viên Y tế( có bằng Y Sỹ, Bác Sỹ), Phòng Y tế theo quy định.
- Hồ sơ gồm: Quyết định tuyển dụng của Sở nội vụ hoặc Phòng nội vụ hoặc Hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên;
- Bằng cấp y sỹ, bác sỹ;
- Quyết định thành lập Phòng Y tế của đơn vị;
- Danh sách lao động theo mẫu 03/BHYT( bao gồm đầy đủ mã thẻ BHYT của lao động)
- Đề nghị trích chuyển chế độ CSSKBĐ theo mẫu 01-BHYT;

- Hợp đồng theo mãu C84a-HD

- Thanh lý hợp đồng năm trước mẫu C84b-HD
Lưu ý: tỷ lệ trích chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu với các đơn vị giáo dục được tính theo 02 đối tượng; Chăm sóc SKBĐ của đơn vị sử dụng lao động 1% và CSSKBĐ dành cho học sinh, sinh viên 7%, số kinh phí CSSKBĐ của thầy cô giáo và lao động hợp đồng trong đơn vị tính bằng 1% trên tổng số 4,5% kinh phí đã trích nộp BHYT của toàn đơn vị (không bao gồm số nợ, số chuyển từ các năm trước sang).
VD2: Trung tâm đào tạo APOLO có 20 lao động, mức tham gia BHXH của mỗi người là 7,000,000 đ quỹ lương nộp BHYT cuả toàn công ty là 140.000.000 đ  và 500 học viên có thẻ BHYT từ tất cả các nguồn cấp khác nhau, thời hạn đào tạo tại trung tâm từ 01 tháng 06 năm 201... đến 31 tháng 12 năm 201..Với loại đơn vị này ta tính theo 2 bước.
Bước 1. Tính chăm sóc SKBĐ với tư cách là đơn vị sử dụng lao động.

Mẫu 03b 
Ta tính số tiền đã trích đóng BHYT như sau:
20 người * 7,000,000 = 140,000,000 * 4,5% = 6,300,000 đ
 6,300,000 * 12 tháng = 75,600,000 đ
Ta tính chăm sóc sức khỏe ban đầu như sau: 75,600,000 *1% = 756,000 đồng.
Bước 2. Tính chăm sóc SKBĐ với  học viên ( học sinh, sinh viên)đăng ký theo học tại cơ sở. Ta tính tổng số tiền phải nộp cho 500 thẻ BHYT học sinh, sinh viên trong vòng 06 tháng:
500 * 1,210,000/12*06 = 302,500,000 đồng( 1,210,000 là mức lương cơ sở tại thời điểm được cấp thẻ BHYT)
Mẫu 03b
Số tiền đã trích đóng BHYT như sau:
Số người * 4,5%*lương cơ sở khi tham gia BHYT * Số tháng học viên học tập tại cơ sở * 7%
Giả sử tại thời điểm đề nghị thanh toán CSSKBĐ mức lương cơ sở bằng 1,210,000, ta tính như sau:
 500 * 4,5%*1,210,000* 06 *7% ( đối với học sinh, sinh viên, học viên)
 500 * 4,5%*1,210,000* 06 *5% ( đối với cơ sở là trường mầm non)
VD3; Trường mầm non Tây Sơn năm học 2015-2016 có 60 lao động, tổng quỹ lương đóng BHYT không thay đổi từ đầu năm đến hết năm: 300,000,000 đ, tổng số tiền đóng BHYT 4,5%  hàng tháng là:13,500,000 đồng ( bao gồm cả lao động hợp đồng đóng BHYT) và 300 cháu có thẻ BHYT đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi. Thẻ BHYT được cấp theo mức lương cơ sở 1,150,000 đ
Tính:  
- Số tiền trích đóng BHYT cho đối tượng lao động tại nhà trường ( tính theo số 4,5% trích đóng BHYT hàng tháng) 300,000,000 x 4,5% = 13,500,000 x 12 = 162,000,000 đồng
+ Số CSSKBĐ là: 162,000,000 đồng x 1% = 1,620,000 đồng.
- Số kinh phí trích đóng BHYT cho đối tượng trẻ em tại nhà trường thẻ do nhà nước cấp( tính theo tổng số tiền ngân sách nhà nước trả trên đầu thẻ : 300 thẻ
+ Số tiền CSSKBĐ là : 300 x 4.5%*1,150,000 x 12 x 5% = 9,315,000 đồng
- Tổng số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu nhà trường nhận được là
1,620,000 đồng + 9,315,000 đồng = 10,935,000 đồng.
Với hướng dẫn trên rất mong quý vị đọc  - hiểu và áp dụng được vào công việc của mình./.
* Mời quý vị xem thêm Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGD quy định về công tác y tế trường học 
TẠI ĐÂY
 "Đưa lại tin bài trên các trang khác đề nghị quý vị ghi rõ nguồn bài viết"

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội