1001 Câu Hỏi Chủ Sử Dụng Lao Động Quan Tâm( P1)


Đây là các câu hỏi của doanh nghiệp, đơn vị tham dự Đối thoại, phổ biến Luật BHXH 2014 và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung ngày 17-18/3/2016 tại Bảo hiểm xã Hội thành phố HCM. xét thấy đây là các câu hỏi chung mà đơn vị sử dụng lao động đều muốn biết. Để tiện lợi cho việc đọc bài chúng tôi sẽ biên tập lại theo câu hỏi. Xin chia sẻ với quý vị:

CÂU HỎI 1
Đơn vị tự chủ về tài chính (NĐ 115/2005/NĐ-CP) không sử dụng ngân sách trả lương. Vậy mức đóng BHXH cho người lao động căn cứ theo thang bảng lương nhà nước hay mức lương hiện hưởng?
TL/ Trung tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước thuộc đối tượng áp dụng thang lương, bảng lương nhà nước theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 2
Lao động nghỉ việc riêng đi làm lại, đơn vị báo tăng trên mạng thì nhận thẻ BHYT tại cơ quan BHXH hay thông qua bưu điện?
Theo mục 1.1, khoản 1, điều 6 quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương..
TL/ Trường hợp đơn vị đã giảm lao động do nghỉ việc riêng, sau đó đi làm lại:
- Nếu khi báo giảm lao động có trả thẻ Bảo hiểm y tế, thì khi đơn vị lập hồ sơ điện tử báo đi làm lại hợp lệ, thẻ Bảo hiểm y tế sẽ được gửi về đơn vị qua bưu điện.
- Nếu khi nghỉ việc riêng không trả thẻ, tăng thu BHYT đến hết giá trị thẻ thì đơn vị lập hồ sơ điện tử tăng lại đồng thời giảm thu BHYT từ tháng đi làm đến hết giá trị thẻ BHYT.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 3
Người lao động được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không? Thời gian đi học có được tính thâm niên nghề không?
TL/ Căn cứ Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Điểm 1.1 Mục 1 Công văn số 1660/BHXH-THU ngày 28 tháng 05 năm 2015 của BHXH TPHCM về việc hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày quy định người lao động trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng BHYT, thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi; vẫn phải đóng BHXH, BHTN theo mức lương làm cơ sở trích nộp BHXH, BHTN trước khi được cử đi học tập, công tác tại nước ngoài. Mức đóng hằng tháng bằng 28% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó: BHXH: 26% (đơn vị: 18%, người lao động: 8%); BHTN: 2% (đơn vị: 1%, người lao động: 1%).
Thực hiện theo quy định trên, trường hợp người lao động được cử đi học tập, làm việc tại nước ngoài theo quyết định của công ty, có thời gian ngày đi, ngày về cụ thể thì không phải đóng BHYT nhưng sẽ được tính là thời gian tham gia BHYT; vẫn phải đóng BHXH, BHTN theo mức lương làm cơ sở trích nộp BHXH, BHTN trước khi được cử đi.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 4
người lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên không phải đóng BHYT mà vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Vậy ai là người phải đóng BHYT cho cho người lao động?
TL/ Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 17 của Quyết định trên quy định người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế là đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.
Vì vậy, nếu Người lao động trong đơn vị Bạn thuộc đối tượng này thì được cấp thẻ BHYT đối tượng ốm đau dài ngày và tiền BHYT do do tổ chức BHXH đóng.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 5
Người lao động ký hợp đồng lao động dài hạn thì đóng BHYT, BHTN, BHXH hay chỉ đóng BHXH?
TL/ Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
Như vậy, công ty sẽ bắt đầu tham gia BHXH cho những người lao động nước ngoài đang làm việc kể từ ngày 01/01/2018. Hiện tại, công ty chỉ đăng ký tham gia BHYT người nước ngoài cho đối tượng trên bắt đầu từ ngày ký hợp đồng chính thức với công ty.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 6
Lao động nữ đi làm sớm sau khi nghỉ thai sản thì đóng BHXH quy định tại văn bản nào?
TL/ Căn cứ Điểm c Khoản 6.4 Mục 6 Điều 38 Công văn 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 của BHXH TPHCM quy định từ ngày 01/01/2016, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời điểm từ khi đi làm trước đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 7
Người lao động nghỉ việc ở Cty cũ, chưa chốt Sổ vì cty cũ nợ tiền BHXH trên 2 năm. Hiện nay đang tham gia BHXH tại đơn vị mới và chuẩn bị nghỉ việc, đơn vị mới phải làm thế nào để chốt sổ trả cho người lao động?
TL/ Tại mục 10, khoản II Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 quy định về việc ghi và xác nhận số trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN: nếu đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc.
Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được quyền nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu công ty vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho bạn hoặc không đóng đúng, đóng đủ BHXH cho bạn thì bạn có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 8
Khi đăng nhập tài khoản TS24 trong phần mềm IBH có hiện quá trình lưu hồ sơ đã kê khai trước hay không? Nếu máy tính đang sử dụng hỏng mà đăng nhập máy khác không có quá trình thì có cách nào để lấy lại dữ liệu?
Hồ sơ báo tăng 103 khi trả hồ sơ về cho cty không có sổ BHXH cho công nhân mới từ 1/2016. Đề nghị BHXH xem xét?
TL/ 1. Khi đăng nhập vào iBHXH thực hiện các bước sau để tra cứu hồ sơ đã kê khai : Kết xuất BC > Lịch sử giao dịch. Bạn có thể xem hướng dẫn thực hiện giao dịch BHXH điện tử theo địa chỉ sau : http://ts24.com.vn/web/hotro/hotro_ibhxh.ts24. Hoặc liên hệ nhà cung cấp I-VAN, công ty TS24 để được hướng dẫn cụ thể.
2. Trường hợp tăng mới lao động: nếu người lao động đã có sổ cũ thì vẫn tiếp tục tham gia theo số sổ đó, nếu chưa được cấp sổ thì cơ quan BHXH sẽ cấp sổ mới, gửi trả cho đơn vị qua bưu điện.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 9
Sử dụng chữ ký số cho giao dịch điện tử về hồ sơ BHXH khác với chữ ký số với cơ quan thuế có được không?
TL/Theo công văn số 3685/TB-Bảo hiểm xã hội ngày 17 tháng 11 năm 2015 có đề nghị các đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử tiến hành đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn để thực hiện các thủ tục, hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, bạn có thể sử dụng ký số của các nhà cung cấp đã nêu, có thể dùng chung với ký số đã khai báo thuế hoặc riêng 01 ký số để khai báo BHXH.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 10
người lao động không làm việc và không hưởng lương 14 ngày làm việc trở lên thì không đóng BHXH phải không?
TL/Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 thì người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định nêu trên thì người lao động có ngày làm việc thực tế từ 14 ngày trở lên trong tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH.
......................................................................................................................................

CÂU HỎI 11
người lao động chưa thanh toán các khoảng còn tồn đọng trước khi nghỉ việc. Đơn vị không chốt sổ trả cho người lao động được không?
TL/ Tại mục 10, khoản II Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 quy định về việc ghi và xác nhận số trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN: nếu đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc.
Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được quyền nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Như vậy, nếu công ty gặp khó khăn, khi có NLĐ nghỉ việc thì vẫn phải chốt sổ, trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định trên.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 12
Từ 2016 hồ sơ gia hạn thẻ giao dịch qua điện tử, đơn vị gia hạn thẻ cho người nước ngoài như thế nào?
TL/ Đề nghị đơn vị lập hồ sơ điện tử theo PGNHS 103, khai báo chọn mã đơn vị , để gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 13
Người lao động không làm việc và không hưởng lương 14 ngày làm việc trở lên thì không đóng BHXH, vậy đơn vị có đóng BHXH cho lao động đó không?
TL/ Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định nêu trên thì người lao động có ngày làm việc thực tế dưới 14 ngày trong tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 14
Người lao động xin nghỉ không lương nhưng vẫn muốn tự bỏ tiền tham gia BHXH trong tháng đó được không?
TL/ Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định trên, NLĐ nghỉ không lương và số ngày làm việc thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 15
Người lao động đã có thẻ BHYT (tự nguyện hoặc được cấp) do bị mất nên không trả thẻ lại được. Nếu tham gia BHXH tại đơn vị mới có phải đóng BHYT không? Nếu không có 2 thẻ BHYT thì được lợi ích gì?
TL/ Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
Trường hợp NLĐ đã tham gia thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì vẫn tham gia BHYT bắt buộc tại công ty. Sau khi thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc được cấp thì NLĐ mang thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (bản photo) và thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc (bản chính) đến Đại lý thu Ủy Ban Nhân Dân Phường hoặc Đại lý thu Bưu Điện nơi NLĐ đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hoàn trả lại tiền đóng trùng theo quy định.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 16
Người lao động làm nhiều công ty có cùng số sổ nhưng trên C13 chỉ thể hiện quá trình của cty đang làm, vì sao?
TL/ Hiện tại, trang web http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/ chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, chúng tôi sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất, bạn vui lòng quay lại tra cứu thông tin cá nhân đóng Bảo hiểm xã hội sau.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 17
Đã tham gia BHYT hộ gia đình khi ký hợp đồng lao động có phải đóng BHYT không?
Nộp hồ sơ qua bưu điện phải nộp mấy bản?
TL/ 1. Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
Trường hợp NLĐ đã tham gia thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì vẫn tham gia BHYT bắt buộc tại công ty. Sau khi thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc được cấp thì NLĐ mang thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (bản photo) và thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc (bản chính) đến Đại lý thu Ủy Ban Nhân Dân Phường hoặc Đại lý thu Bưu Điện nơi NLĐ đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hoàn trả lại tiền đóng trùng theo quy định.
2. Mỗi phiếu giao nhận hồ sơ có quy trình xử lý riêng và yêu cầu các mẫu kê khai, hồ sơ riêng, đơn vị phải lập hồ sơ theo đúng thành phần quy định trên PGNHS khi nộp hồ sơ qua bưu điện.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 18
Nếu phụ cấp độc hại không cố định hàng tháng mà dựa trên thực tế phát sinh có phải tính phụ cấp độc hại này vào lương đóng BHXH không?
TL/ Căn cứ Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 là mức lương và các khoản phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động.
Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
Các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động không, đóng BHXH.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 19
Người lao động trước khi vào cty đã mua BHYT tự nguyện, sau khi vào cty NLĐ có phải tham gia BHYT nữa hay không?
TL/ Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
Trường hợp NLĐ đã tham gia thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì vẫn tham gia BHYT bắt buộc tại công ty. Sau khi thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc được cấp thì NLĐ mang thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (bản photo) và thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc (bản chính) đến Đại lý thu Ủy Ban Nhân Dân Phường hoặc Đại lý thu Bưu Điện nơi NLĐ đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hoàn trả lại tiền đóng trùng theo quy định..
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 20
Từ ngày 01/01/2018, người nước ngoài được cty mẹ cử ra nước ngoài làm việc có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không?
TL/ Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
Như vậy, công ty sẽ bắt đầu tham gia BHXH cho những người lao động nước ngoài đang làm việc kể từ ngày 01/01/2018. Hiện tại, công ty chỉ đăng ký tham gia BHYT người nước ngoài cho đối tượng trên bắt đầu từ ngày ký hợp đồng chính thức với công ty.
......................................................................................................................................

CÂU HỎI 21
đối tượng đóng BHXH: người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng kể cả hợp đồng thời vụ, freelancer? lao động nam có vợ sinh con được nghỉ 5-7 ngày, trong thời gian nghỉ BHXH trả lương cho họ phải không? Bao nhiêu? Thủ tục gồm giấy tờ gì?
TL/ 1. Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó, từ 1/1/2016 đến 31/12/2017, công ty phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các trường hợp HĐLĐ từ đủ 3 tháng, từ 01/01/2018 tham gia đầy đủ các HĐLĐ từ đủ 1 tháng kể cả HĐ thời vụ, HĐ freelancer hay các loại HĐLĐ khác.
2. Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: a) 05 ngày làm việc; b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
Hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản (mẫu C70a-HD) do đơn vị sử dụng lao động lập.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 22
Cty chỉ có 1 giám đốc không đóng BHXH được không?
Thời gian sử dụng mật khẩu thử nghiệm đến khi nào?
TL/ Căn cứ khoản 1.5 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Do vậy trường hợp nếu giám đốc trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh có tên trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và được hưởng các chế độ theo quy định. Hiện nay, việc sử dụng mật khẩu thử nghiệm đã chấm dứt. Đề nghị công ty thực hiện theo công văn số 3685/TB-Bảo hiểm xã hội ngày 17 tháng 11 năm 2015 tiến hành đăng ký giao dịch điện tử trực tiếp trên cổng thông tin http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn để thực hiện các thủ tục, hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 23
Cty cp địa chất và Khoáng sản: NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương trên 14 ngày trong tháng nếu vẫn muốn đóng BHXH thì có được không và thủ tục như thế nào?
TL: Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định trên, NLĐ nghỉ không lương và số ngày làm việc thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 24
Cty có lao động làm việc tại 3 vùng khác nhau, vậy đóng BHXH cho người lao động 3 vùng tại BHXH TP. HCM được không?
TL/ Căn cứ khoản 1 mục II Công văn số 3844/BHXH-THU ngày 30/11/2015 quy định người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong hợp đồng lao động để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT và BHTN.
Thực hiện theo quy định trên thì những người lao động được công ty ký HĐLĐ tại trụ sở công ty (vùng 1) nhưng làm việc tại các vùng 2, vùng 3 hoặc vùng 4 thì có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tương ứng là vùng 2, vùng 3 hoặc vùng 4 (hoặc công ty có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 cho các đối tượng này)
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 25
Hết tuổi lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH có được đóng 1 lần để hưởng lương hưu ngay không? Mức đóng và thủ tục ra sao?
TL/ Căn cứ tại mục e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội về cách tính số tiền lãi gộp phải nộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng. Khi có hướng dẫn, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho công ty biết và thực hiện.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 26
Người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN phải không? Có phải trả lại thẻ BHYT không?
TL/ Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định trên, NLĐ nghỉ không lương và số ngày làm việc thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH. Khi nghỉ không lương, NLĐ phải trả thẻ trước ngày 01 tháng nghỉ, nếu không trả thẻ thì đóng BHYT đến hết giá trị thẻ.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 27
Hiện tại ở đơn vị chỉ cần người lao động làm việ 5 ngày là được đóng BHXH phải không?
TL/ Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Thực hiện theo quy định trên, NLĐ có số ngày làm việc thực tế trong tháng 05 ngày, dưới 14 ngày thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 28
Người lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên, đơn vị báo giảm BHXH, BHYT, BHTN thì tháng báo giảm có phải đóng BHYT không?
Nghỉ việc ngày 15 của tháng thì trả thẻ ngày nào là không trễ?
TL/ CV 212 hướng dẫn lao động nữ sinh con đi làm sớm thì đóng BHXH, BHYT đúng hay sai?
- Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 17 của Quyết định trên quy định người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế là đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.
Vì vậy, nếu Người lao động trong đơn vị Bạn thuộc đối tượng này thì được cấp thẻ BHYT đối tượng ốm đau dài ngày và tiền BHYT do do tổ chức BHXH đóng.
- Căn cứ Điểm c Khoản 6.4 Mục 6 Điều 38 Công văn 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 của BHXH TPHCM quy định từ ngày 01/01/2016, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời điểm từ khi đi làm trước đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- NLĐ phải trả thẻ trước ngày 01 của tháng nghỉ việc. Việc báo giảm lao động tại tháng hiện tại sẽ giảm thu toàn bộ BHXH, BHYT, BHTN. Nếu muốn sử dụng thẻ BHYT thì NLĐ phải đóng BHYT đến hết giá trị thẻ.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 29
Người lao động hết tuổi vẫn làm việc tại cty, có đóng BHXH không?
Nếu thời gian tham gia BHXH là 15 năm muốn đóng thêm cho đủ 20 năm thì làm thủ tục gì?
TL/ Trường hợp người lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) tiếp tục làm việc tại Công ty thì có thể đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho đến khi đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Ngoài ra, tại Mục e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Theo đó, người lao động thôi việc thì thực hiện theo quy định nêu trên.
Tuy nhiên hiên nay chưa có thông tư hướng dẫn nên chưa thực hiện được, cơ quan BHXH sẽ có hướng dẫn ngay cho người tham gia.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 30
Người nước ngoài ký hợp đồng lao động tại Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện di chuyển nội bộ (ký hợp đồng lao động với Cty mẹ) ai thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT?
TL/ Khoản 2 Điều 168 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ”. Như vậy, về cơ bản, quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tương tự như người lao động Việt Nam làm việc trong nước quy định tại Điều 5 Bộ luật lao động 2012.
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
Thực hiện theo quy định trên, người nước ngoài làm việc tại công ty có ký HĐLĐ, hưởng lương và làm việc theo các điều kiện nêu trên thì thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHXH (từ 01/01/2018).
......................................................................................................................................

CÂU HỎI 31
Xin hướng dẫn cách thực hiện nộp báo cáo online?
 Tại công văn số 3685/TB-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2015 có đề nghị các đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử tiến hành đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn để thực hiện các thủ tục, hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, bạn hãy tham khảo công văn và thực hiện các bước nêu trên để giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Bạn vui lòng liên hệ số 08.39979039 (ext 1707, 1708 hoặc 1710) để được hướng dẫn hồ sơ trên cổng thông tin điện tử. Ngoài ra, một số đơn vị cung cấp chữ ký số có sẵn dịch vụ I-Van để kê khai và nộp hồ sơ điện tử, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để biết thông tin chi tiết. Trường hợp đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thật sự khó khăn, không có mạng internet để giao dịch điện tử thì cần có văn bản cho cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 32
Các phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, độc hại có quy định trong quy chế lương của doanh nghiệp nhưng không có ghi trong hợp đồng lao động thì có tính vào mức lương để đóng BHXH không?
TL/ Theo Luật BHXH, từ ngày 01/01/2016 người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (không phải là mức tiền lương thực trả). Từ ngày 01/01/2018, thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
Việc xác định tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác để ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN, đơn vị tham khảo tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 33
Tài liệu BHXH ghi: đóng BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở, đóng BHTN theo mức lương tối thiểu vùng. Vậy doanh nghiệp đóng và thu của người lao động thì tính như thế nào?
TL/ Theo quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mức tiền lương tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm thì người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 lần tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm đóng BHTN.
Tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2016 đối với người sử dụng lao động là 22% (bao gồm 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN); Đối với người lao động là 10,5% (bao gồm 8% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN).
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 34
Người lao động làm việc từ 2009 đến 2011 thì nghỉ việc cty cũ không chốt sổ chỉ trả tờ bìa. Người lao động làm sao chốt sổ được? (cty cũ trả lời không còn chứng từ liên quan như: quyết định chấm dứt HĐLĐ…)
TL/ Tại mục 10, khoản II Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/01/2016 quy định về việc ghi và xác nhận số trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN: nếu đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động đến thời điểm thôi việc.
ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được quyền nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu công ty vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho bạn hoặc không đóng đúng, đóng đủ BHXH cho bạn thì bạn có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp giúp đỡ.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 35
Khi thay đổi số, ngày cấp CMND có làm thủ tục thay đổi thông tin không?
Nghỉ không hưởng lương 14 ngày trở lên xin đóng BHXH được không?
Báo giảm tháng 3 thì trả thẻ ngày nào để không bị tính tiền thẻ BHYT?
số CMND trên sổ khác với số CMND trên mẫu c13. vậy điều chỉnh về số CMND nào?
TL/ 1. Khi thay đổi số CMND và ngày cấp thì không cần làm thủ tục thay đổi thông tin Bảo hiểm xã hội.
2. Căn cứ Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định người lao động không làm việc hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy, người lao động có ngày làm việc thực tế dưới 14 ngày trong tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN.
3. Người lao động phải trả thẻ trước ngày 01 của tháng nghỉ việc.
4. Điều chỉnh theo số CMND bản chính, nếu sổ sai so với CMND thì làm PGNHS 302.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 36
Đăng ký mức lương đóng BHXH cao hơn mức lương thực tế người lao động được nhận thì giải quyết thế nào?
Người lao động có thẻ BHYT ưu đãi thì có phải mua BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp không?
Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng có phải đóng BHXH không? tính từ lúc nào?
người lao động có 16 năm tham gia BHXH, 15 năm là công việc nặng nhọc có được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu không?
TL;1. Theo Luật BHXH, từ ngày 01/01/2016 người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (không phải là mức tiền lương thực trả). Từ ngày 01/01/2018, thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
2. Căn cứ khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính quy định "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 1 Thông tư này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này". Như vây, bạn đang làm việc tại doanh nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, tuy nhiên bạn cần cung cấp huân, huy chương kháng chiến cho cơ quan BHXH để chuyển mã hưởng quyền lợi BHYT cao hơn cho ông.
3. Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018).
4. Căn cứ tại mục e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp của bạn tham gia BHXH bắt buộc đến tuổi nghỉ hưu thì có thể đóng BHXH tự nguyện tại địa phương 1 lần số năm còn thiếu (không quá 120 tháng) để đủ 20 năm và hưởng ngay chế độ hưu trí theo quy định trên.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 37
Cá nhân người lao động không muốn ký hợp đồng lao động để không đóng BHXH được không?
BHXH có in tờ rời để đơn vị trả cho người lao động quản lý cùng sổ cuốn không?
Người lao động làm mất sổ không có sổ làm chế độ hưu trí thì sao?
Người lao động ốm dài ngày trong khi chờ duyệt chế độ ốm đau đơn vị hay người lao động đóng tiền để giữ thẻ BHYT?
1. Theo Điều 18 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động thì trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó, từ 1/1/2016 đến 31/12/2017, công ty phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các trường hợp HĐLĐ từ đủ 3 tháng, từ 01/01/2018 tham gia đầy đủ các HĐLĐ.
2. Công ty trả sổ BHXH để người lao động tự quản lý, khi NLĐ nghỉ việc, Công ty phải chốt sổ và trả sổ, tờ rời đầy đủ để NLĐ hưởng chế độ hoặc tiếp tục tham gia nơi khác.
3. Khi NLĐ làm mất sổ BHXH thì lập hồ sơ cấp mất theo PGNHS 305
4. Việc đóng BHYT để sử dụng thẻ do thỏa thuận của NLĐ và Công ty.
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 38
Căn cứ tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự. Như vậy, phụ cấp hoa hồng 2% mà Công ty chi trả cho bạn dựa theo mức doanh thu không thuộc quy định này, không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN.
2. Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Do đó, từ 1/1/2016 đến 31/12/2017, công ty phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các trường hợp HĐLĐ từ đủ 3 tháng, từ 01/01/2018 tham gia đầy đủ các HĐLĐ.
3.Căn cứ khoản 1 mục II Công văn số 3844/BHXH-THU ngày 30/11/2015 quy định người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong hợp đồng lao động để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT và BHTN.
Thực hiện theo quy định trên thì những người lao động được công ty ký HĐLĐ tại trụ sở công ty (vùng 1) nhưng làm việc tại các vùng 2, vùng 3 hoặc vùng 4 thì có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tương ứng là vùng 2, vùng 3 hoặc vùng 4 (hoặc công ty có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 cho các đối tượng này)
......................................................................................................................................
CÂU HỎI 39
Người lao động, người sử dụng lao động có phải đóng tiền BHXH khi người lao động đi làm sớm trước thời hạn nghỉ thai sản sinh con không?
TL: phải đóng BHXH, BHYT, BHTN thời gian đi làm sớm (Thông tư 59).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 40
Hướng dẫn cách kiểm tra quá trình tham gia của người lao động?
Vào trang web c13bhxhtphcm.gov.vn – điền thông tin theo hướng dẫn (số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT, số CMND, năm sinh, mã xác nhận của hệ thống.
.....................................................................................................................................

CÂU HỎI 41
Nộp phần truy thu chậm do đơn vị nhận quyết định chậm (lỗi của cơ quan cấp trên) thì đơn vị có tính lãi nộp chậm không?
Nếu quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định thì phải tính lãi chậm đóng.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 42
Cty CP Dược phẩm TW25
Người lao động làm việc nặng nhọc độc hại trước thời điểm ban hành danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại, hiện nay chưa bổ sung vào HĐLĐ đăng ký với cơ quan BHXH thì cần thủ tục gì để người lao động được giãm tuổi đời khi nghỉ hưu (đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại)
TL; Đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh chức danh nặng nhọc độc hại để giải quyết cho người lao động.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 43
Đơn vị xin gia hạn thẻ BHYT từ cuối tháng 12/2015, đầu tháng 1/2016 người lao động sinh con khi chưa đến hạn nhận thẻ BHYT mới (thời hạn sử dụng 1/1/2016-31/12/2016) có được thanh toán chi phí sinh con từ quỹ BHXH không?
TL; Đơn vị phải chịu trách nhiệm.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 44
Người lao động tham gia BHXH theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ có phải đóng thì các khoản phụ cấp kiêm nhiệm (500.000-1.000.000 đồng/ tháng) không?
- Người lao động đến tuổi nghỉ hưu chưa tham gia BHXH đủ 20 năm thì đơn vị đóng hộ 1 lần cho những năm còn thiếu của người lao động được không?
- Người lao động 62 tuổi, không hưởng lương hưu có phải đóng bảo hiểm không?
- Không đóng BHXH đối với phụ cấp kiêm nhiệm.
- Nếu thời gian còn thiếu là 6 tháng trở xuống thì đóng. Thời gian còn thiếu nhiều hơn 6 tháng thì người lao động tự đóng BHXH tự nguyện.
- Phải đóng BHXH. Giải thích thêm luật BHXH chỉ quy định người lao động đang hưởng lương hưu thì không tham gia BHXH.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 45
Người lao động nghỉ việc thì Cty yêu cầu họ cung cấp Sổ để chốt hay người lao động tự liên hệ với cơ quan BHXH để chốt?
Người lao động cung cấp Sổ cho đơn vị để phối hợp với cơ quan BHXH chốt Sổ.
Đơn vị có phải chốt Sổ để gửi lại cho người lao động giữ không? Nếu có thì chốt tới thời điểm nào?
Sẽ có hướng dẫn sau
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 46
Người lao động nghỉ việc không nộp Sổ để chốt thì doanh nghiệp có thể chốt bảo hiểm với người lao động theo đúng quy định được không?
Doanh nghiệp chỉ làm thủ tục báo giảm lao động với cơ quan BHXH, khi nào ngưởi lao động nộp Sổ thì làm thủ tục chốt Sổ.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 47
Cơ quan BHXH sẽ tự động in bìa Sổ và tờ rời của người lao động xác nhận quá trình đóng đến 31/12/2015 để đơn vị chuyển cho người lao động phải không?
Cơ quan BHXH sẽ có hướng dẫn sau.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 48
Mất sổ giải quyết ra sao?
TL; Trường hợp người lao động làm mất sổ BHXH thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305 nộp cho cơ quan BHXH (hoặc nộp thông qua doanh nghiệp nơi đang làm việc) nơi doanh nghiệp người lao động đang làm việc đóng BHXH để cấp lại sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 49
Có bắt buộc giao sổ BHXH cho người lao động quản lý không?
TL; Luật BHXH sửa đổi quy định phải giao sổ BHXH cho người lao động quản lý (bắt buộc).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 50
Đơn vị phải làm biên bản gì để chuyển trả Sổ BHXH của người lao động đã tự nghỉ việc đã lâu và chưa hoàn thành hết trách nhiệm với đơn vị.?
TL; Đơn vị chuyển Sổ cho cơ quan BHXH quản lý. Khi người lao động có yêu cầu nhận Sổ thì cấp Giấy giới thiệu cho người lao động đến cơ quan BHXH nhận Sổ.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 51
Đã tham gia BHYT hộ gia đình, nay ký hợp đồng với cơ quan và tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, thẻ BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng thị giải quyết thế nào?
TL; Trả lại thẻ BHYT hộ gia đình hoàn lại tiền tương ứng với thời gian còn giá trị của thẻ.
Nơi trả: đại lý nơi tham gia BHYT gia đình,
Thủ tục: thẻ BHYT hộ gia đình và bản sao thẻ BHYT bắt buộc.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 52
Khi người lao động nghỉ việc làm thế nào để chốt sổ?
TL; Theo Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật thì đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH để chốt sổ và trả sổ cho người lao động.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 53
Người lao động ký hợp đồng chính thức nhưng công ty cũ chưa chốt sổ và đã giải thể phải giải quyết thế nào?
TL; Trường hợp khi nghỉ việc tại công ty cũ người lao động chưa nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt), nay công ty cũ đã giải thể (hoặc phá sản hoặc chuyển đi không để lại địa chỉ) thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305, trong Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) NLĐ cần ghi rõ khi nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH và nay công ty đã giải thể và đề nghị chốt sổ đến thời điểm công ty cũ đóng đủ tiền nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty cũ đóng BHXH để được giải quyết cấp lại sổ BHXH và chốt sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ:http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 54
Cty nợ BHXH không chốt sổ cho người lao động làm thế nào để lấy sổ?
TL; Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ BHXH để trả cho người lao động. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đang nợ BHXH, để chốt sổ BHXH cho người lao động đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc và Cấp Sổ Thẻ đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc. Nếu đơn vị sử dụng lao động vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho người lao động thì người lao động có thể khiếu nại với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động TBXH để được can thiệp giúp đỡ.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 55
- Người lao động chưa nộp sổ cho doanh nghiệp mà báo mất thì ai có trách nhiệm xin cấp lại sổ.
- Nếu sổ trả cho người lao động quản lý, khi làm mất sổ thì ai có trách nhiệm xin cấp lại sổ.
TL;  Trường hợp người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp, chưa nộp sổ BHXH sổ đã được chốt tại đơn vị cũ và làm mất thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305 nộp cho cơ quan BHXH (hoặc nộp thông qua doanh nghiệp nơi đang làm việc) nơi doanh nghiệp người lao động đang làm việc đóng BHXH để cấp lại sổ.
- Nếu doanh nghiệp đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự lưu giữ, bảo quản và người lao động đã làm mất sổ BHXH thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305 nộp cho cơ quan BHXH thông qua doanh nghiệp nơi đang làm việc để cấp lại sổ.Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ:http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 56
Không có thông tin cá nhân, đơn vị.
- Nhân viên làm mất sổ đã chốt tại đơn vị cũ (đơn vị cũ đã giải thể) thì giải quyết thế nào?
- Người lao động có sổ BHXH mà không biết, khi đơn vị báo tăng lao động thì không được cấp sổ mới. người lao động muốn hủy quá trình tham gia BHXH trong sổ cũ để cấp sổ mới, thủ tục thế nào?
Cấp Sổ Thẻ
TL; 1. Trường hợp người lao động làm mất sổ BHXH thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305 nộp cho cơ quan BHXH (hoặc nộp thông qua doanh nghiệp nơi đang làm việc) nơi doanh nghiệp người lao động đang làm việc đóng BHXH để cấp lại sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ:http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/

2. Trường hợp người lao động xác định sổ BHXH và quá trình tham gia BHXH không phải của mình do người khác lạm dụng hồ sơ cá nhân của người lao động để xin việc mà người lao động không hề biết thì trong Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) người lao động cần nêu rõ việc không thừa nhận sổ BHXH và quá trình tham gia BHXH nộp cho đơn vị đang làm việc để đơn vị lập hồ sơ theo phiếu GNHS 103 nộp cho cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 57
Cty cũ chưa chốt sổ và làm mất thì thủ tục cấp lại như thế nào?
TL; Trường hợp công ty cũ làm mất sổ BHXH thì công ty có trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ, chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao động để tiếp tục tham gia tại công ty mới theo đúng quy định.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 58
Cơ quan bắt buộc phải chuyển Sổ cho người lao động giữ theo đúng luật định hay chờ khi nào người lao động có đề nghị mới chuyển?
TL; Theo Điều 18, 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động có quyền, trách nhiệm quản lý và bảo quản sổ BHXH kể từ ngày 01/01/2016.
Do đối tượng quản lý trên địa bàn TP.HCM rất lớn nên hiện nay cơ quan BHXH đang chuẩn bị dữ liệu để in tờ rời hằng năm của người lao động chuyển cho đơn vị sử dụng lao động và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc bàn giao toàn bộ sổ BHXH cho người lao động.
Cơ quan BHXH đang chuyển dữ liệu kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN 6 tháng cuối năm 2015 của người lao động lên trang web của BHXH TP.HCM tại địa chỉ: http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/ để người lao động tra cứu.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 59
Khi người lao động quản lý Sổ làm mất, không báo có nhiều sổ cho đơn vị hiện tại thì người lao động tự chịu trách nhiệm nộp hồ sơ gộp Sổ, cấp lại Sổ … đúng không?
Nếu người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận cho người sử dụng lao động giữ Sổ có được không?
TL; 1. Theo Điều 18, 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động có quyền, trách nhiệm quản lý và bảo quản sổ BHXH kể từ ngày 01/01/2016.
2. Nếu đơn vị sử dụng lao động đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự lưu giữ, bảo quản và người lao động đã làm mất sổ BHXH hoặc người lao động có nhiều sổ thì người lao động lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo phiếu GNHS 305) hoặc gộp sổ (theo phiếu GNHS 304) nộp cho cơ quan BHXH thông qua đơn vị sử dụng lao động nơi đang làm việc để cấp lại sổ hoặc gộp sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/
3. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động tự thỏa thuận với người lao động việc lưu giữ, bảo quản sổ BHXH trong thời gian người lao động đang làm việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.
.....................................................................................................................................

CÂU HỎI 60
Vì sao quy định giao sổ BHXH cho người lao động giữ?
TL; Ý nghĩa của việc người lao động có quyền, trách nhiệm quản lý và bảo quản sổ BHXH của mình (theo Điều 18, 19 Luật số 58/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) là để người lao động theo dõi, kiểm soát việc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT và BHTN có đúng theo quy định hay không.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 61
Người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, có vợ (chồng) là người Việt Nam mua BHYT được không? ở đâu? Bao nhiêu tiền?
TL; Được mua BHYT theo hộ gia đình. Mua tại các đại lý (UBND phường, xã, bưu điện). Hồ sơ mang theo:
- Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.
 photo thẻ BHYT của các thành viên trong hộ (nếu có).
Mức giá: tính theo lương cơ sở VD mức 1.150.000 x 4.5% x 12
- Người thứ nhất:621.000 đồng/năm
- Người thứ hai:434.700 đồng/năm
- Người thứ ba:372.600 đồng/năm
- Người thứ tư :310.500 đồng/năm
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 62
- Người hưởng ốm đau thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp (không cần đổi thẻ), nếu thẻ hết hạn sử dụng có cần gia hạn không?
TL;  Nếu thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì phải gia hạn. chỉ không cần đổi thẻ khi còn giá trị sử dụng.
sau 1 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH thì được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần không?
được hưởng trợ cấp 1 lần nếu thời gian tham gia BHXH dưới 20 năm. trường hợp tham gia BHXH trên 20 năm thì người lao động chi được hưởng trợ cấp này khi định cư ở nước ngoài hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 63
Lao động nam nghỉ hưởng chế độ vợ sinh con thì hồ sơ để giải quyết nhất thiết phải là giấy khai sinh hay chỉ cần giấy chứng sinh?
TL; Hướng dẫn tạm ứng tiền chi chế độ thai sản kịp thời cho người lao động?
Sẽ không giải quyết tạm ứng, khi có phát sinh lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để chuyển tiền trực tiếp cho người lao động.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 64
Hướng dẫn người lao động nghỉ việc định cư ở nước ngoài thực hiện ủy quyền như thế nào?
TL; Ra cơ quan công chứng làm giấy ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền là lập hồ sơ và nhận tiền BHXH.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 65
Khi vợ nghỉ thai sản hưởng 6 tháng theo quy định thì người chồng có tham gia BHXH cũng được hưởng tối đa 2 tháng lương BHXH?
TL; Người chồng không được hưởng.
Giải thích thêm: người vợ không tham gia BHXH và người chồng có ít nhất 6 tháng tham gia BHXH trong 12 tháng trước khi vợ sinh thì mới được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 66
Lao động nữ nghỉ thai sản 4 tháng thì đi làm lại, có phải đóng BHXH 2 tháng làm sớm không? Có phải hoàn tiền nghỉ thai sản 2 tháng do đi làm sớm không?
TL; Phải đóng BHXH (khoản 2 Điều 12 TT59/2015) và không hoàn tiền chế độ thai sản trong 2 tháng đi làm sớm.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 67
Khi giải quyết trả tiền thai sản qua tài khoản vậy có cần kê khai cột số tài khoản của người hưởng chế độ trong mẫu giao dịch qua điện tử không?
TL; Khi đã cung cấp số tài khoản cho cơ quan BHXH thì không cần thể hiện số tài khoản của người lao động trên danh sách (70a-41) khi phát sinh ốm đau thai sản.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 68
Người lao động trong Cty có tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau có được cơ quan BHXH chi trả ốm đau, thai sản trực tiếp không?
TL; Được. không bắt buộc tất cả người lao động trong công ty mở tài khoản cùng 1 ngân hàng.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 69
Lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm 2 tháng có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sau thai sản không?
TL; Đi làm sớm không có danh sách phục hồi sức khỏe.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 70
Khi khám bệnh chưa có thẻ do cơ quan khai báo chậm, đã tự thanh toán chi phí có được BHXH thanh toán lại không?
TL; Cơ quan, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người lao động (Luật BHYT điều 49 điểm 3 tiết b).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 71
Người lao động đăng ký KCB tại bệnh viện Thống Nhất, muốn sinh con tại bệnh viện phụ sản Mê Kông có được thanh toán BHT không? Bao nhiêu?
TL; bệnh viện phụ sản Mê Kông không ký hợp đồng KCB BHYT nên người lao động không được hưởng BHYT tại bệnh viện.
cơ quan BHXH sẽ thanh toán chi phí KCB theo khung giá TT41 trường hợp điều trị nội trú <= 500.000đ/đợt.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 72
Thân nhân sĩ quan là những ai? Con dâu có phải là thân nhân không?
Cần giấy tờ gì chứng minh là thân nhân sĩ quan?
TL; Thân nhân sĩ quan bao gồm: cha mẹ hai bên, vợ hoặc chồng, con ruột. con dâu không là thân nhân.
Hồ sơ chứng minh: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 73
Người lao động đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện nhưng đi khám tại phòng khám đa khoa (có trong danh mục BHYT) không được hưởng BHYT, đúng không? Liên hệ với cán bộ BHXH về BHYT số điện thoại nào?
TL; Từ 1/1/2016 thông tuyến huyện trên địa bàn TP. HCM (trước đây chưa được) nên bạn vẫn được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến (chú ý xuất trình thẻ BHYT còn thời hạn và giấy tờ tùy thân có dán ảnh).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 74
Giải thích rõ “thanh toán 100% chi phí KCB cho người có 5 năm đóng BHYT liên tục và có số tiền chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng là 6.900.000 đồng”
TL; Nếu tổng số tiền đồng chi trả của bạn (20% hoặc 5%) sau các lần khám chữa bệnh trong năm lớn hơn hoặc bằng 6.900.000 đồng (1.150.000 đ X 6) thì trong những lần khám chữa bệnh tiếp theo bạn được thanh toán 100% chi phí, không phải trả 20% (hoặc 5%) như trước nữa.
Chú ý phải mang thẻ BHYT có Ghi “thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày: xx/xx/xxxx” và chứng từ thanh toán các lần khám chữa bệnh đến nơi phát hành thẻ BHYT để được cấp giấy chứng nhận miễn đồng chi trả.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 75
Người lao động đăng ký KCB tại bệnh viện khác nhưng sinh con ở bệnh viện Từ Dũ, có được hưởng chế độ BHYT đúng tuyến không?
TL; Tùy tình trạng của bạn lúc nhập viện mà bác sĩ ghi tại hồ sơ bệnh án: nếu là trường hợp cấp cứu thì bạn được hưởng BHYT đúng tuyến. Ngược lại bạn được hưởng BHYT trái tuyến.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 76
BV ung bướu
Đề xuất có thể quy định tất cả các thuốc điều trị ung thư và thuốc nội tiết thay thế trong điều trị ung thư, điều trị bệnh thiếu hormon tăng trưởng GH (vd: RLUTIMB, SOMATROPIN…) đều được hưởng BHYT như nhau (100% thay vì 50% đối với các loại thuốc kể trên).
TL; Bạn (bệnh viện bạn) nên đề xuất với Bộ Y tế là nơi ban hành TT 40/BYT (trong đó ghi rõ điều kiện và tỷ lệ hưởng của một số thuốc đặc biệt.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 77
Đăng ký khám bệnh tại quận 1, khi khám tại các bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn TP có cần giấy chuyển viện như trước kia không?
TL; Không cần giấy chuyển viện.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 78
Lao động nữ đến 1/5/2018 đến tuổi nghỉ hưu (55 tuổi) có đủ 30 năm đóng BHXH tỉ lệ hưởng lương hưu là bao nhiêu?
TL; Điều 54 Luật BHXH tính tỉ lệ lương hưu lao động nữ từ 1/1/2018 như sau: 15 năm tham gia BHXH hưởng 45%, sau đó mỗi năm thêm đượ cộng thêm 2% (tối đa 75%).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 79
Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu xin nghỉ việc và hường trợ cấp thất nghiệp sau đó làm thủ tục nghỉ hưu, được không?
TL ; Có thể làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trước, nhưng Người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi hưởng lương hưu nếu còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
.....................................................................................................................................

CÂU HỎI 80
1/2016 nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi đóng BHXH 20 năm tỉ lệ suy giãm khả năng lao động 61-80% thì được nghỉ hưu trước tuổi không?`
TL; Không.
Giải thích thêm: trong trường hợp suy giãm khả năng lao động người lao động được nghỉ hưu khi:
· Tuổi: 51 (nam) hoặc 46 (nữ) có 20 năm đóng BHXH suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.
· Tuổi: 50 (nam) hoặc 45 (nữ) có 20 năm đóng BHXH suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
· có 15 năm trở lên làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại (danh mục nặng nhọc độc hại do bộ Lao động – TBXH ban hành) suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 81
Cách tính lương hưu của người lao động vừa hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định vừa lương do nhà nước quy định?
TL; Xem cụ thể tại khoản 3 điều 20 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 82
- Trong thời gian đang nghỉ thai sản, người lao động nộp hồ sơ để giải quyết chế độ thai sản có được chấp thuận không (Luật quy định nộp hồ sơ thai sản trong vòng 45 ngày kể tử ngày trở lại làm việc)?
- Người sử dụng lao động cung cấp số tài khoản cá nhân của người lao động để họ được nhận trợ cấp thai sản qua tài khoản không?
TL; Cơ quan BHXH chấp thuận giải quyết khi người sử dụng lao động nộp hồ sơ đủ.
- Chỉ giải quyết chi trả chế độ ngắn hạn qua tài khoản cá nhân khi cả đơn vị cung cấp số tài khoản cá nhân.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 83
Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước ngày sinh trên 2 tháng được không?
Đơn vị phải làm thủ tục gì để người lao động được chi trả trợ cấp ngắn hạn qua tài khoản cá nhân?
Khi nào thì BHXH giao tờ rời đến năm 2015 để đơn vị giao cho người lao động quản lý?
TL; Được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước ngày sinh, tổng số thời gian nghỉ thai sản không quá 6 tháng.
Cơ quan BHXH sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Kết quả đóng BHXH của người lao động BHXH đã thông tin trên trang web. Nên đơn vị có thể giao Sổ cho người lao động giữ. (không cần chờ BHXH in tờ rời đến 2015)
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 84
Chế độ ốm đau trích lại 2% cho đơn vị thanh quyết toán như thế nào?
TL; Từ 1/1/2016 đơn vị không giữ lại 2% nữa khi có phát sinh lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để chuyển tiền trực tiếp cho người lao động hoặc thông qua đơn vị.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 85
Khi khám bệnh chưa có thẻ do cơ quan khai báo chậm, đã tự thanh toán chi phí có được BHXH thanh toán lại không?
TL; Cơ quan, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người lao động (Luật BHYT điều 49 điểm 3 tiết b).
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 86
- Chế độ thai sản cho người nước ngoài.
- Hồ sơ nghỉ thai sản của lao động nam khi vợ sinh gồm những chứng từ gì?
TL;  Hiện nay chưa có chính sách đối với người nước ngoài về chế độ thai sản.
- Kê khai trên C70A mục thai sản "lao động nam nghỉ vợ sinh" kèm theo giấy chứng sinh hoặc khai sinh.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 87
- Người lao động đủ 55 tuổi có 19 năm 6 tháng tham gia BHXH. đơn vị đóng dùm 6 tháng còn lại cho người lao động thì mức đóng bao nhiêu, ai chịu?
TL; người lao động chịu tiền đóng BHXH 6 tháng còn lại thông qua đơn vị.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 88
Người lao động đóng BHXH bắt buộc 13 năm, nay nghỉ việc muốc đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm được để được hưởng lương hưu, được không?
TL được. người lao động liên hệ đại lý bưu điện nơi cư trú để tham gia.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 89
- Để thanh toán tiền tả lót cho nam nhân viên có vợ sinh con (vợ không tham gia BHXH) phải làm thủ tục gì?
- Người lao động bị tai nạn (sinh hoạt, giao thông, lao động) khi thanh toán tiền lương cho những ngày trên có phải làm tường trình nữa không?
TL;  Người vợ không tham gia BHXH và người chồng có ít nhất 6 tháng tham gia BHXH trong 12 tháng trước khi vợ sinh thì mới được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. Thủ tục cần: giấy khai sinh con và ghi rõ số Giấy CMND của người vợ
- Không phải làm tường trình, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc kê khai.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 90
Trường hợp mẹ chết khi sinh con. cha (có tham gia BHXH) nuôi con và vẫn đi làm bình thường không nghỉ hưởng 6 tháng có được hưởng tiền lương thêm trong thời gian đi làm không?
TL; cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi do cơ quan BHXH trả và hưởng lương do người sử dụng lao động trả trong những ngày làm việc.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 91
Lao động nữ 50 tuổi có 12 năm làm nghề nặng nhọc cần làm gì để được hưu trí?
TL; Tiếp tục tham gia BHXH (bắt buộc hoặc tự nguyện) cho đủ 20 năm, và đủ 55 tuổi thì được nghỉ hưu.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 93
Đơn vị đã trích lại 2% giải quyết các chế độ ngắn hạn cho người lao động tháng 1+2/2016. Khi nộp hồ sơ thai sản BHXH không yêu cầu số tài khoản của người lao động để chi trả trực tiếp vậy đơn vị có phải trả tiền 2% đã trích cho BHXH không?
TL; BHXH sẽ hướng dẫn việc chi trả chế độ thai sản trực tiếp cho người lao động sau.
Đề nghị đơn vị liên hệ với phòng Thu để có số liệu chuyển tiền.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 92
Lao động nam nghỉ khi vợ sinh con thì được BHXH trả lương từ 5 đến 14 ngày, vậy cty cũng trả lương cho lao động này có được không?
TL; BHXH đã chi trả chế độ ngày công của lao động nam, vậy đơn vị không được trả lương cho lao động nam trong những ngày nghỉ theo chế độ vợ sinh.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 93
Người lao động thỏa thuận cho doanh nghiệp giữ sổ được không?
Lao động nghỉ việc do vợ sinh cần thủ tục gì?
TL; Được.
Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực), bảng kê 601, danh sách C70a.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 94
Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau nhưng cty yêu cầu đi làm và trả lương có được không?
TL; Nếu người lao động đi làm và hưởng lương bình thường thì không thanh toán chế độ ốm đau nữa.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 95
Nghỉ việc do ốm đau, tai nạn rủi ro từ 14 ngày trở lên không đóng BHXH bắt buộc, vậy người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau không?
Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2% mỗi năm áp dụng từ lúc nào?
Lao động nam có vợ sinh đôi, phẩu thuật được nghỉ mấy ngày?
TL Được hưởng ốm đau nếu có lương tháng trước khi ốm.
Áp dụng từ 1/1/2016
Nghỉ 14 ngày.
.....................................................................................................................................
CÂU HỎI 96
Người lao động nghỉ thai sản từ 15/1 đến 15/7, báo giảm tháng nào? Có quy định không?
TL; Báo giảm từ tháng 2 đến tháng 7.
Còn tiếp... TẠI ĐÂY.
Bài do đồng nghiệp tại BHXH TP HCM cung cấp.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội