Đóng BHXH Với Người QL Và CB Chuyên Trách Đảng Đoàn Thể

Về mức lương đóng BHXH của lãnh đạo Công ty Nhà nước
Công văn số 2822/BHXH-BT ngày 28/7/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo hướng dẫn tại Công văn này, đối với những người quản lý chuyên trách trong Công ty TNHH 100% vốn nhà nước, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban kiểm soát; Kiểm soát
viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc kể từ 1/1/2016 là hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I Nghị định số 52/2016/NĐ-CP

Đối với Chủ tịch công đoàn chuyên trách thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được áp dụng theo bảng lương của Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội