Không Trả Thẻ BHYT Ngay Khi Có QĐ Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu


Câu hỏi tháng 9 này của đại diện người lao động ở đơn vị sử dụng lao động hỏi:
Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm cả lao động nghỉ hưu theo Điều 54 và 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13, xin hỏi:
Người lao động có phải trả lại thẻ Bảo hiểm y tế ngay khi nộp thủ tục giải quyết chế độ hưu tại Bảo hiểm xã hội không, nếu phải trả ngay thẻ BHYT giả sử trong khoảng thời gian đợi giải quyết chế độ hưu trí mà lao động ốm đau thì lấy đâu thẻ BHYT để sử dụng, trường hợp này sử lý như thế nào ???

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của quý vị ông Nguyễn Hoàng Giang đại diện pháp lý của trang nhà có ý kiến trả lời như sau:
- Tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 34 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam, ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hằng tháng). 
- Căn cứ Công văn số 4896/BHXH-CST ngày 28/11/2012 của BHXH Việt Nam về việc thu hồi thẻ BHYT quy định người lao động khi có quyết định nghỉ việc để giải quyết chế độ hưu trí thì chưa thu hồi thẻ BHYT, khi người lao động có quyết định hưởng chế độ và nhận lương hưu thì BHXH cấp huyện thực hiện thu lại thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới. Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí chuyển sang cơ quan BHXH, đảm bảo cho người lao động được nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí trong vòng 30 ngày kể từ khi chốt sổ BHXH. Trường hợp người được hưởng chế độ hưu trí chưa nộp lại thẻ BHYT cũ thì chưa cấp thẻ BHYT mới cho đến khi nộp được thẻ BHYT cũ hoặc đến khi hết hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT cũ. Như vậy, bạn không phải trả thẻ BHYT ngay khi có quyết định hưởng lương hưu mà phải trả thẻ khi có quyết định hưởng chế độ hưu trí từ cơ quan BHXH và không phải đóng tiền truy thu thẻ. 
                                                                                                                         HV
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội