Thông Tư 14/2016 Ban Hành Danh Mục Bệnh Cần Chữa Trị Dài Ngày

I/ Thông tư này quy định về:
- Danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm một lần ngoài các bệnh quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội.

- Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội, các trường hợp giám định, hồ sơ giám định lần đầu, giám định tái phát, giám định tổng hợp, giám định vượt quá khả năng chuyên môn, giám định phúc quyết hoặc giám định phúc quyết lần cuối.
- Trình tự giám định y khoa, trách
nhiệm lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ giám định, thời hạn giám định, thẩm quyền giám định, quy trình giám định và đánh giá mức suy giảm khả năng lao động.
- Cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai, giấy chứng nhận đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh.
- Cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 
Trong thời hạn chuyển tiếp, mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện, giấy chứng sinh đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

II/ Văn bản đính chính Thông tư 14/2016: CHÚ Ý; CHÚ Ý; CHÚ Ý

** Xem thêm danh mục bệnh nghề nghiệp tại Thông tư 15/2016/TT-BYT
TẠI ĐÂY 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội