Tìm Kiếm CNHH Hưởng TCBHXH Được Hưởng PC Ưu Đãi Nghề ?

Mục trả lơi thư tín tháng này xin thông tin về Thời gian nghỉ hưởng trợ cấp BHXH: Không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Ngày 30/09/2011, Liên bộ Giao thông vận tải – Nội vụ - Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Theo đó, từ ngày 01/01/2010, công chức, viên chức và người lao động theo chế độ hợp đồng lao động làm việc trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP hoặc đã được xếp lương theo các bảng lương B2 và B5 ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung như sau:
- Bằng 1,8 đối với viên chức và người lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.
- Bằng 1,34 đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.
Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được áp dụng:
- Bằng 50% đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.
- Bằng 30% đối với công chức, viên chức làm công tác chỉ huy phối hợp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; làm công tác trực ban thông tin liên lạc; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn và công tác quản lý kỹ thuật đối với phương tiện tìm kiếm cứu nạn.
Thời gian không được tính hưởng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung và phụ cấp ưu đãi theo nghề gồm: Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm việc chuyên môn về tìm kiếm cứu nạn hàng hải liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản được hưởng chế độ BHXH và thời gian nghỉ vượt quá thời hạn quy định tại Luật BHXH; thời gian bị tạm đình chỉ công tác; thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4, Điều 8 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP./.

Nguồn: tạp chí BHXH

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội