Quy Định Viết Tắt Các Phương Án Thao Tác Ghi Trên D02-TS

                                                                                   AD =  Bổ sung tăng nguyên lương, chỉ điều                                                                                              chỉnh mỗi lương;
AT = Truy đóng theo mức lương tối thiểu tại thời điểm ( mức lương cơ sở hoặc lương tối thiểu vùng tại thời điểm yêu cầu truy đóng);

CD = Điều chỉnh chức danh của người được yêu cầu;
DC =Điều chỉnh lương của người được yêu cầu;
DN = Điều chỉnh tham gia thất nghiệp ( MLTT thời điểm);
GC = Giảm do chuyển tỉnh( giảm lao động để chuyển sang tỉnh khác);
GD = Giảm do chuyển đơn vị( giảm lao động để chuyển đơn vị khác;
GH = Giảm hẳn( giảm hẳn để nghỉ việc hoặc để chấm dứt hợp đồng...);
GN = Giảm tham gia thất nghiệp;
KL = Nghỉ không lương;
OF = Nghỉ ốm đau, nghỉ không lương;
ON = Đi làm lại;
SB = Bổ sung giảm nguyên lương( chỉ giảm nguyên lương khong giảm các nội dung khác;
TC = Tăng do chuyển tỉnh( tăng đến từ tỉnh khác);
TD = Tăng do chuyển đơn vị( tăng đến do từ đơn vị khác cùng địa giới hành chính chuyển về);
TM= Tăng mới( đơn vị thêm lao động đăng ký đóng BHXH mới);
TN= Tăng tham gia thất nghiệp;
TS = Thai sản;
TT = Bổ sung tăng quỹ khám chữa bệnh( BHXH thu 4,5% trên mức lương tham gia BHYTvới số tháng còn hạn sử dụng trên thẻ);
TU = Bổ sung  giảm quỹ khám chữa bệnh( BHXH thoái trả 4,5% trên mức lương tham gia BHYT cho đơn vị, thoái trả với số tháng còn hạn sử dụng trên thẻ);

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội