Thủ Tục, Mức Đóng BHYT Cho Lao Động Là Ngườ Nước Ngoài

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1, Khoản 4 Điều 2 Luật BHYT, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-TC, ngày

 11/08/2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009, thì người lao động kể cả người nước ngoài đang làm việc tại Việt nam và thân nhân người lao động cũng là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc cụ thể như sau: Người nước ngoài làm việc với hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sau:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác; 

- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Cách thức đóng và mức đóng như sau:
* Mức đóng: Từ ngày 01/01/ 2010 mức đóng BHYT là 4,5% tiến lương tiền công hàng tháng ghi trong hợp đồng của Người lao động. Trong đó: Người sử dụng lao động trích đóng 3%; Người lao động trích đóng 1,5%. Mức tiền lương, tiền công tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 1.150.000 đồng x 20 = 23.000.000 đồng).
Phương thức đóng: Hằng tháng, Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương, tiền công của Người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT.
Thủ tục tham gia BHYT:
+ Người lao động là người nước ngoài:
- Lập Tờ khai tham gia BHYT (theo mẫu số TK1-TS)
- Hợp đồng Lao động
+ Đơn vị:
- Lập 1 đơn đề nghị (mẫu D01b – TS)
- Lập 2 bản danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03 – TS)
Nếu đơn vị của bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì không phải đăng ký hệ thống thang bảng lương ở cơ quan LĐTB & XH .
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội