LĐ Chuyên Trách, BCT Đóng Đủ 15 Năm Trở Lên Được Nghỉ Hưu


Thông tư số 01/2016, ngày 18 tháng 02 năm 2016 quy định và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định :

Người làm việc là nữ làm việc chuyên trách hoặc bán chuyên trách tại UBND xã, phường, thị trấn đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên đang bảo lưu thời gian hoặc đang tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quyền hưởng chế độ hưu trí khi có yêu cầu.


Với các căn cứ trên đây, các lao động thuộc đối tượng quy định có đủ điều kiện nghỉ hưu có thể nghỉ hưu khi chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13

Điều 4 Thông tư 01/2016

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội