Thế Nào Là Hồ Sơ Đúng Hạn Và Thế Nào Là Hồ Sơ Quá Hạn

Ảnh Internet
Trong quá trình hoạt động không thể tránh được việc giải quyết các phát sinh về BHXH như tăng lao động, giảm lao động, tăng mức đóng, giảm mức đóng...vv. Nhưng báo thay đổi mức đóng hoặc tăng lao động tham gia BHXH chậm sẽ bị phạt truy lãi.  Vấn đề người làm công tác BHXH tại đơn vị sử dụng lao động hiểu thế nào là một hồ sơ đúng hạn và thế nào là hồ sơ quá hạn:

- Căn cứ Quyết định 959/QĐ-BHXH, ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện;
- Căn cứ Quyết định 1018/QĐ-BHXH, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành sửa đổi một số nội dung để đơn giản thủ tục hành chính. 

  • Các hồ sơ điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, tăng lao động tham gia BHXH bao giờ cũng phải có các căn cứ để đề nghị như quyết định tuyển dụng lao động mới, quyết định điều động, luân chuyển công tác dành cho các đơn vị  hành chính sự nghiệp, các công ty quốc doanh, hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc dành cho các công ty không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, quyết định tăng lương, quyết định bổ nhiệm chức vụ mới... ngoài ra, mỗi hồ sơ đều có các căn cứ khác nhau:
+ Để làm hồ sơ thai sản hoặc hoặc căn cứ để đề nghị chế độ thai sản: Giấy ra viện, giấy chứng sinh, sổ khám thai, giấy chứng nhận C65-HD2, phiếu khám thai...
+ Để làm hồ sơ báo tăng lao động, điều chỉnh mức đóng, báo giảm lao động, quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí, quyết đinh bảo lưu báo giảm đóng, báo giảm hưu, báo giảm hẳn, bào giảm nghỉ không lương...: quyết định tuyển dụng, quyết định luân chuyển công tác, hợp đồng tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động...
+ Để làm hồ sơ báo giảm lao động nghỉ ốm, nghỉ hưởng chế độ thai sản: Giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy chứng nhận C65-HD2, sổ khám thai, sổ khám bệnh... đi cùng vơi mỗi hồ sơ là một loại căn cứ khác nhau, khi chúng ta lập hồ sơ đề nghị việc gì thì kèm theo nó là một loại căn cứ tương đương.

  • Trên các loại văn bản như quyết định, hợp đồng bao giờ cũng phải có ngày tháng năm ban hành văn bản( dòng chữ ngay dưới quốc hiệu) và trong phần nội dung quyết định, hợp đồng có thời gian thi hành, trường hợp văn bản không có thời gian thi hành thì hiệu lực thi hành các quyết định, hợp đồng đó chính là ngày ban hành văn bản.
Lưu ý: thời gian ban hành văn bản là mốc căn cứ để tính hồ sơ của đơn vị đã quá hạn hay chưa. Thời gian thực hiện nội dung văn bản chính là mốc để tính lãi truy thu phạt chậm nộp.
Các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc... của các đơn vị sử dụng lao động phải căn cứ vào ngày ban hành văn bản để tính thời gian hợp lệ của hồ sơ. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền  sau 30 ngày kể từ ngày ban hành sẽ coi là hồ sơ chậm nộp.

VD1: hồ sơ nộp đúng thời gian: Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2015 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A tăng lương cho lao động Nguyễn Văn B từ hệ số 2.34 lên 2,67 từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 . Trường hợp này được điều chỉnh lương từ 2.34 lên 2.67 từ ngày 01/7/2014 và không bị coi là nộp chậm hồ sơ nếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh lương được nộp đến BHXH trước ngày 15 tháng 3/2015.

VD2: hồ sơ nộp chậm: Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2015 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A tăng lương cho lao động Nguyễn Văn B từ hệ số 2.34 lên 2,67 từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 . Trường hợp này được điều chỉnh lương từ 2.34 lên 2.67 từ ngày 01/7/2014 và  bị coi là nộp chậm hồ sơ nếu: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh lương được nộp đến BHXH sau ngày 14  tháng 3/2015 trở đi. Với loại hồ sơ này sẽ bị tính lãi theo quy định, truy thu lãi từ ngày 01/7/2014 đến hết tháng 02 năm 2015.

VD3: hồ sơ nộp đúng thời gian: Quyết định số 01/QĐ-CT, ngày 01 tháng 02 năm 2015 của giám đốc công ty ABC thành phố Hải Dương tăng lương cho lao động Nguyễn Văn B từ mức lương bậc một 3.500.000 đồng lên bậc hai 3.700.000 đồng, từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 . Trường hợp này được điều chỉnh lương từ 3.500.000 lên 3.700.000 từ ngày 01/2/2015 và không bị coi là nộp chậm hồ sơ nếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh lương được nộp đến BHXH trước ngày 01 tháng 3/2015.


VD4: hồ sơ nộp chậm: Quyết định số 01/QĐ-CT, ngày 01 tháng 02 năm 2015 của công ty ABC thành phố Hải Dương tăng lương cho lao động Nguyễn Văn B từ mức lương bậc một 3.500.000 đồng lên bậc hai 3.700.000 đồng, từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 . Trường hợp này được điều chỉnh lương từ 3.500.000 lên 3.700.000 từ ngày 01/2/2015 và bị coi là nộp chậm hồ sơ nếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh lương được nộp đến BHXH sau ngày 28 của tháng 2/2015.
Tất cả các trường hợp làm hồ sơ để nghị thay đổi mức đóng, báo tăng lao động tham gia BHXH bắt buộc chậm đều phải truy thu lãi phạt chậm nộp theo quy định./.

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội