Quy Định Số Lần Ký Hợp Đồng Dài Hạn


Theo vào nhu cầu của đơn vị mình, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng dài hạn, hoặc ngắn hạn với người lao động. Nhưng với hợp đồng dài hạn, được quy định ký bao nhiêu lần với một lao động, quy định về số lần ký hợp đồng dài hạn thế nào? Mời các bạn theo dõi qua bài Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn do Luật sư Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ 


A. Quy định về số lần ký hợp đồng dài hạn 

như sau: 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; 
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. 
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.” 
Căn cứ theo quy định trên: Sau khi hết hạn tối đa là 30 ngày của Hợp đồng lao động có thời hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Nếu không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. 
Nếu sau khi hết hạn của Hợp đồng lao động có thời hạn lần 1, doanh nghiệp ký thêm hợp đồng lao động có thời hạn, thì cũng chỉ được ký thêm một lần, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
Như vậy hợp đồng lao động có thời hạn, chỉ được ký tối đa 2 lần đối với 1 lao động 

B/ Mức phạt khi ký hợp đồng lao động có thời hạn quá số lần quy định 

Theo Nghị Định 88/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 
“1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây: 
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; 
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 
e) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.” 
Căn cứ theo quy định trên, nếu doanh nghiệp giao kết không đúng loạihợp đồng lao động với người lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tương ứng với số hợp đồng lao động vi phạm với người lao động như sau: 
Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu giao kết không đúng loại hợp đồng từ 01 người đến 10 người lao động; 
Phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu giao kết không đúng loại hợp đồng từ 11 người đến 50 người lao động; 
Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu giao kết không đúng loại hợp đồng từ 51 người đến 100 người lao động; 
Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu giao kết không đúng loại hợp đồng từ 101 người đến 300 người lao động; 
Phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu giao kết không đúng loại hợp đồng từ 301 người lao động trở lên. 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội