Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động

Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, giữa doanh nghiệp và người lao động có thể ký những phụ lục hợp đồng, để thay đổi một số điều khoản của hợp đồng lao động. Quy định về việc ký phụ lục hợp đồng lao động như thế nào? Bảo hiểm xã hội xin chia sẻ với quý vị qua bài viết Quy định về ký Phụ lục hợp đồng lao động
A. Quy định về Phụ lục hợp đồng lao động

Điều 24 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13
quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng lao động như sau:
“Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”
Như vậy Phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời với hợp đồng lao động và doanh nghiệp có thể ký phụ lục hợp động để sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực của khoản sửa đổi, bổ sung.
2. Phụ lục hợp đồng lao động chỉ được ký một lần nếu thay đổi thời hạn của hợp đồng
Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động như sau:
“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”
Theo quy định trên thì Phụ lục hợp đồng về thời hạn hợp đồng ký một lần và không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Ví dụ:
Không chuyển từ hợp đồng thời vụ sang hợp đồng không thời hạn và ngược lại
Không chuyển từ hợp đồng ngắn hạn sang hợp đồng dài hạn và ngược lại
B. Phat vi phạm về Phụ lục hợp đồng lao động
Điều 1, Khoản 8 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về phạt vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
“1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”
Theo quy định trên, các hành vi vi phạm về Phụ lục hợp đồng sau sẽ bị phạt:
Ký quá 1 lần Phụ lục hợp đồng thay đổi thời gian của hợp đồng lao động
Ký Phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã ký kết
Lưu ý : Doanh nghiệp được thay đổi hợp đồng với người lao động, nhưng việc thay đổi hợp đồng lao động cũng phải đúng với quy định của pháp luật.
nguồn: Kế toán centax

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội