Chế Độ Phụ Cấp Cán Bộ Công Đoàn Cơ Sở chưa cụ thể phụ cấp cho cán bộ bcc


Phụ cấp cán bộ công đoàn theo bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn (cán bộ công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Chi phụ cấp cán bộ công đoàn phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và sử dụng trong phạm vi nguồn kinh phí theo quy định của Tổng Liên đoàn.
Phụ cấp cán bộ công đoàn không tính để đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Khi thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm, cán bộ công đoàn thì thôi hưởng phụ cấp cán bộ công đoàn từ tháng tiếp theo.


Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở theo quy định tại Quyết định 1439/QĐ-TLĐ thì:
Quyết định 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 ==> Chia ra 2 TH bạn nhé : 1.Trường hợp doanh nghiệp có thành lập công đoàn cơ sở
+ Kinh phí công đoàn (tức là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH), trong đó:
• 65% cho Công đoàn cơ sở giữ
• 35% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)
+ Đoàn phí Công đoàn (tức 1% lương cơ bản của nhân viên), trong đó:
• 60% cho Công đoàn cơ sở giữ
• 40% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện)
2.Trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở
Kinh phí công đoàn, trong đó:
• 65% Công đoàn cấp trên hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện) giữ hộ để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này
• 35% còn lại nộp cho Công đoàn Nhà nước.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội