Nghỉ Không Lương Được Hưởng Chế Độ Phép Và BHXH ?


Chuyên mục trả lời thư tín tháng 12 năm 2015 nhận được các câu hỏi liên quan tới quyền lợi khi nghỉ không hưởng lương, đại biểu là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Biển làm việc cho một doanh nghiệp tại Bình Dương, Việt Nam, bà đã được công ty chấp thuận cho nghỉ việc không hưởng lương 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Biển hỏi, trong khoảng thời gian này bà có được hưởng 3 ngày phép năm tương ứng với số tháng nghỉ việc không lương và nếu được tính thì số ngày này có được đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định không?
Luật sư Nguyễn Hoàng Giang, đoàn luật sư Hà Nội có ý kiến trả lời như sau:
a. Về số ngày nghỉ hàng năm( nghỉ phép)
Theo điểm a, khoản 1 Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao
động trong điều kiện bình thường, thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động và được hưởng 12 ngày làm việc. Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.
Theo Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, thì thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm (nghỉ phép) như sau:
- Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.
- Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.
- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1, Điều 116 của Bộ Luật lao động.
- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng.
- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng.
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
- Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.
- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.
- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.
- Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Biển đã được công ty chấp thuận cho nghỉ việc không hưởng lương 3 tháng, căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP thì trường hợp nghỉ việc không hưởng lương này của bà Biển chỉ được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm (nghỉ phép) tối đa không quá 01 tháng.
Theo Điều 7 Nghị định này, cách tính số ngày nghỉ phép đối với trường hợp làm không đủ năm và có thời gian được coi là làm việc như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với tổng của số tháng làm việc thực tế cộng với thời gian được coi là thời gian làm việc, để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.
Giả sử, bà Biển có thâm niên làm việc đủ 5 năm, nếu có thời gian làm việc đủ 12 tháng trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 + 1 = 13 ngày phép; bà được Công ty đồng ý cho nghỉ việc không hưởng lương 03 tháng trong năm đó, thì thời gian nghỉ không hưởng lương chỉ được coi là thời gian làm việc tối đa 01 tháng. Cách tính ngày nghỉ phép của bà Tính như sau:
Số ngày nghỉ phép năm = 13 ngày/12 tháng x (09 tháng làm việc + 01 tháng coi là làm việc) = 10,744 ngày, tính tròn thành 11 ngày.
b. Về đóng BHXH:
Số ngày được nghỉ phép được tính là số ngày làm việc và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành. Xin mời bà Biển tham khảo các quy định trên để đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình..
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội