Chế Độ BHXH Một Lần Năm 2016 Theo Luật BHXH Số 58/2014


Những thay đổi về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo Luật bảo hiểm xã hội 58/2014, từ 01/01/2016, quy định hưởng BHXH một lần sẽ có thay đổi về đối tượng cũng như mức hưởng. Căn cứ tại Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau: 
1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 
-  Ra nước ngoài để định cư;
-  Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; 
- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 
 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
-  1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; 
-  Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.” Căn cứ theo quy định trên thì đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm: 
 - Người đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội.
 - Những người ra nước ngoài để định cư. 
 - Những người mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu. - Luật 58/2014/QH13 thêm đối tượng là những người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm liên quan đến tính mạng. 
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:
 - Đối với những người đóng bảo hiểm xã hội được trên 1 năm: Mức hưởng BHXH = Số năm đóng BHXH trước năm 2014 x 1,5 tháng mức bình quân đóng BHXH 
-  Số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi x 2 tháng mức bình quân đóng BHXH. 
 - Đối với những người đóng BHXH dưới 1 năm: Mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng và tối đa bằng 02 tháng mức đóng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
* Theo Nghị quyết số 93 /2015/QH13 : Người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm dừng đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được đề nghị thanh toán BHXH một lần .   Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội