Cách Đọc Biểu Thông Báo Kết Quả Đóng BHXH Hàng Tháng C12

Cách đọc biểu thông báo C12-TS

Hàng tháng Bảo hiểm Xã hội gửi thông báo đóng BHXH theo mẫu C12 -TS cho đơn vị sử dụng lao động. Rất nhiều nhân viên phụ trách mảng BHXH tại đơn vị hỏi về cách đọc, cách xem số liệu trong biểu mẫu này.
Để đáp ứng yêu cầu chính đáng đồng thời làm đơn giản hóa các con số rối rắm, phức tạp đã từng làm hoa mắt, chóng mặt nhân viên BHXH tại đơn vị sử dụng lao động; Baohiemxahoi xin hướng dẫn cách đọc biểu  C12-TS.
Biểu C12 - TS được lập ra dựa trên số liệu tiền đã nộp của tháng trước, tiền đã nộp của tháng này, số liệu phát sinh tháng hiện tại. Khi kết thúc
tháng, cán bộ BHXH sẽ căn cứ số chứng từ đã nhận được như: tiền mặt, chuyển khoản, chuyển tiền từ Bưu Điên, Ngân Hàng, Kho Bạc hoặc Ủy nhiệm chi của đơn vị sử dụng lao động nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm Xã hội. Số liệu được nhập vào phần mềm ( SMS) tạo lại số phải thu, tính lãi chậm nộp lúc đó sẽ cho kết quả số tiền đã nộp, số tiền còn dư chuyển kỳ tới, số còn nợ...
Cách thức thanh toán số liệu phát sinh hàng tháng được quy định như sau: Phải trừ số tiền nợ trước tiên. Nếu còn, sẽ trừ số phát sinh BHYT, trừ phát sinh BHTN cuối cùng mới trừ BHXH.
Ví dụ: tổng số tiền phát sinh  phải nộp hàng tháng là 10, 000,000 đồng, nợ cũ .2.000.000 đ. Đơn vị đã nộp là 10.000.000 đ
Trong đó:-   26% dành cho BHXH = A
                -  4,5% dành cho BHYT = B
                -  2% dành cho BHTN = C
Phần mềm BHXH lần lượt trừ: số tiền đã nộp 10 .000.000 - 2.000.000 -  B - C -  A. Sơ qua một chút để thấy số liệu tại biểu C12 dựa hoàn toàn vào số tiền mà đơn vị sử dụng lao động đã nộp, số nợ mà đơn vị sử dụng lao động đã trả.

Biểu C12 có dạng như sau:
C12-TS hàng tháng


* Phần A Kỳ trước mang sang:  (từ trái sang phải) gồm các cột nội dung: BHXH, BHYT, BHTN. Cộng: là số liệu  của kỳ trước(tháng trước) chuyển sang làm số đầu kỳ này; cột 1 là số liệu BHXH, cột 2 là số liệu BHYT, cột 3 là số liệu BHTN. Số tiền đã nộp thừa, thiếu, lãi chậm nộp của kỳ trước được mang sang phần A này.
* Phần B; Phát sinh trong kỳ( nộp cho tháng hiện tại)
 Mục 1; Số lao động: là số lao động hiện có trong tháng này
+  1.1 là số phát sinh tăng lao động trong tháng này, tương ứng với các cột tăng 1,2,3,4 sẽ là số tiền tăng tương ứng của BHXH, BHYT, BHTN.
+ 1.2 là số phát sinh giảm lao động trong tháng này, tương ứng với các cột giảm 1,2,3,4 sẽ là số tiền giảm tương ứng của BHXH, BHYT, BHTN.
Mục 2: quý lương: Là quỹ lương hiện có bao gốm 2.1 là tăng , 2.2 giảm (hiện có trong tháng này)
Mục 3: phải đóng: là  số tiền phải đóng trong tháng này; trong đó chi tiết tăng là bao nhiêu 3.1, giảm bao nhiêu 3.2
Mục 4: điều chỉnh phải đóng kỳ trước. Trong đó 4.1 Tăng: điều chỉnh truy thu, truy đóng, thu hồi BHXH, BHYT...mà đơn vị ở kỳ này lập hồ sơ báo tăng có hồ phát sinh thu của tháng trước đó. VD tháng 12 lập thủ tục truy đóng cho lao động từ tháng 11.
 4.2.  Giảm: điều chỉnh truy giảm, truy giảm đóng, truy giảm trả lại đơn vị mà đơn vị ở kỳ này lập hồ sơ báo giảm có hồ phát sinh giảm của tháng trước đó. VD tháng 12 lập thủ tục truy giảm cho lao động nghỉ việc từ tháng 11.
4.2.  Giảm: điều chỉnh truy giảm, truy giảm đóng, truy giảm trả lại đơn vị mà đơn vị ở kỳ này lập hồ sơ báo giảm có hồ phát sinh giảm của tháng trước đó. VD tháng 12 lập thủ tục truy giảm cho lao động nghỉ việc từ tháng 11.
4.3. điều chỉnh của năm trước( nếu có)5. Lãi:
5.1. Số tiền tính lãi: là số tiền còn nợ chậm đóng sau 60 ngày ( trước đây, theo QĐ 1111/2010 là 30 ngày)  Hiện nay quy định ngày cuối cùng hàng tháng là hạn cuối phải chuyển tiền BHXH vào tài khoản chuyên thu của BHXH, số tiền này có thể được chia chi tiết từ đầu tháng thực hiện việc tính lãi đến ngày đơn vị thanh toán.
5.2. Tỷ lệ tính lãi: tỷ lệ này được công bố hàng năm.
5.3. Tổng tiền lãi: là cộng tổng các khoản phải tính lãi tương ứng với cột BHXH, BHYT, BHTN
6. 2% BHXH bắt buộc để lại: là số 2% của riêng tổng quỹ lương BHXH . Để hiểu cụ thể cách tính 2% hàng tháng đơn vị được giữ lại khi có phát sinh chế độ ngắn hạn, mời bạn xem ở bài này  TẠI ĐÂY

C. Số tiền đã nộp trong kỳ
D. số phân bổ tiền đóng(trong kỳ) vào quỹ nào được thể hiện ở đây
1. Là số tiền bạn đã chuyển khoản, nộp tiền, UNC vào tài khoản của BHXH của tháng hiện tại .
2. Tiền thu lãi : là số tiền thu khoản lãi đã thu trong tháng này.

Đ. Chuyển kỳ sau:
1. Số lao động: là số người hiện đang đóng BHXH tại đơn vị
2. Phải đóng:
2.1. Thừa:
2.2. Thiếu lãi
dưới cùng C12-ts là:
a, Kết quả đóng BHXH cho ... lao động đến hết ngày tháng năm.
b, Kết quả đóng BHTN cho ... lao động đến hết ngày tháng năm.
c, Kết quả đóng BHTNLĐ BNN cho ... lao động đến hết ngày tháng năm.
d, Số nộp thừa sẽ được tính là số đã nộp cho kỳ sau( tháng liền kề sau).
đ, đề nghị đơn vị kiểm tra lại số liệu trong kỳ nếu không có ý kiến thì coi như số liệu đã chuẩn.

Chú ý: dưới cùng của C12-TS có phần kết luận chung để nắm được số liệu: số người đã đóng BHXH đến tháng năm, tổng số nộp tiền còn thiếu.
 Luật BHXH số 58/2014 có hiệu lực từ 01/01/2016 đã bỏ quy định đơn vị giữ lại 2% quỹ  BHXH đồng thời Quyết định 828/QĐ-BHXH thay thế quyết định 488/QĐ-BHXH.    
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội