Hai Phần Trăm Đơn Vị Giữ Lại Tính Thế Nào, Sử Dụng Vào Việc Gì

Quyết định 488/QĐ-BHXH quy định; Đơn vị sử dụng lao động hàng tháng được trích lại hai phần trăm tính trên tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH để chi trả kịp thời cho người lao động khi có phát sinh chế độ, nhưng nhiều anh - chị - em chưa hiểu chi tiết về vấn đề này. Các câu hỏi thừơng đặt ra: số tiền 2% này là tiền của cả đơn vị tại sao chỉ một vài người được hưởng, tiền đó có chi trả cho chế độ nghỉ phép, chi trả phúc lợi không ?
Để sáng tỏ vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

A/ Phân tích tổng số 32,5 phần trăm hàng tháng đơn vị phải nộp hình thành từ những nguồn nào.
Hãy xem bảng ví dụ sau: mỗi cột tương ứng với một quỹ lương khác nhau 
Quỹ lương bảo hiểm xã hội: 130.000.000 đồng
Quỹ lương đóng bảo hiểm y tế: 25.500.000 đồng
Quỹ lương đóng bảo hiểm thất nghiệp: 10.000.000 đồng

Từ bảng ví dụ với số lao động và mức lương làm căn cứ đóng BHXH như trên, chúng ta tính 2% giữ lại theo quy định: 130.000.000 đồng x 2% = 26.000.000  
2.600.000 đồng/ tháng .

B/ Số tiền 26.000.000  2.600.000 đồng/ tháng trên đây được dùng vào việc gì, có được dùng để chi trả cho người lao động nghỉ các chế độ hưởng nguyên lương theo luật định như tiền hỗ trợ tàu xe, thanh toán chế độ nghỉ phép không?
- Số tiền 2% này chỉ dùng để chi trả cho người lao động khi họ ốm đau, con ốm, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe...
- Không được dùng số tiền này đê chi trả tiền nghỉ phép, hỗ trợ người lao động theo quy định về chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, tết... theo quy định của luật Công chức, Luật Viên chức, Luật lao động.
C/ Tại sao đơn  vị sử dụng lao động đã được quyền giữ lại mà lại không được quyền chi cho các chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, tết... theo quy định của luật Công chức, Luật Viên chức, Luật lao động.
- Việc cho phép đơn vị giữ lại 2% là để chi trả kịp thời cho người lao động tại đơn vị khi bản thân họ bị ốm đau, thai sản, con ốm, dưỡng sức từ đó dẫn tới bị mất thu nhập, Bản chất của trợ cấp BHXH là bù đắp thay thế một phần hoặc toàn bộ tiền lương, tiền công khi người lao động bị mất thu nhập. Số tiền 2% này không phải là tiền của đơn vị được hưởng hẳn cũng không phải là quỹ phúc lợi xã hội.
- Trong trường hợp hàng tháng tại đơn vị không phát sinh các chế độ như đã nêu thì đơn vị sử dụng lao động phải nộp trả lại vào tài khoản của BHXH. Trường hợp số phần trăm được giữ lại ít hơn số phát sinh chế độ tại đơn vị thì đơn vị sẽ được tạm ứng trước cho đủ số tiền chế độ phải chi trả, BHXH sẽ quyết toán với đơn vị vào cuối tháng hoặc cuối quý.
D/ hai phần trăm này được tính trên tổng quỹ lương đóng BHXH của toàn đơn vị, sao lại chỉ vài người được hưởng ?
- Trước tiên phải khẳng định sô tiền 2% này không phải là số tiền BHXH tự nhiên hỗ trợ cho người lao động, đây là số tiền trợ cấp thay thế một phần hoặc toàn bộ tiền lương, tiền công  mà người lao động vì nghỉ việc mà bị mất thu nhập, giả sử nếu không có quy định giữ lại  2% này thì khi người lao động ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe họ sẽ phải chớ đợi đơn vị làm thủ tục thanh toán với BHXH, quy đinh cho phép đơn vị được giữ lại 2% trên tổng quỹ lương BHXH mục đích là để đơn vị sử dụng lao động có ngân sách thanh toán kịp thời cho người lao động, hoặc nếu tại đơn vị không phát sinh các chế độ ốm đau, thai sản... thì số tiền này đơn vị sẽ phải nộp trả lại vào vào tài khoản của BHXH./.


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội