Đăng Ký Hệ Thống Thang Bảng Lương Như Thế NàoPhần A. Đăng ký thang bảng lương.
Gần đây một số đơn vị sử dụng lao động đã liên hệ với chúng tôi để hỏi về thủ tục đăng ký đóng BHXH bắt buộc và các thủ tục liên quan ? 
Để trả lời câu hỏi này cộng tác viên Hoàng Bách đã liên hệ với cơ quan quản lý lao động để được hướng dẫn, xin chia sẻ cùng quý vị:

- Căn cứ pháp lý để thực hiện là : Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, ban hành ngày ngày 14 tháng 05 năm 2013.
- Điều 2 Luật BHXH số 71/2006/ QH khóa XI hoặc Điều 2 Luật BHXH sửa đổi số 58/2014/QH XIV. Phải đăng ký đóng Bảo hiểm Xã hội cho người lao
động kể từ ngày được các cơ quan chức năng cấp giấy phép thành lập.
-  Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tói thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhần và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
- Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13
- Điều 43  luật việc làm số 38/2013/QH13
- Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
 Để cụ thể hóa các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký đóng BHXH bắt buộc Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hướng dẫn việc lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động, trong hồ sơ đăng ký phải bao gồm Hệ thống thang bảng lương của đơn vị sử dụng lao động, phương thức trả lương đã được tổ chức quản lý lao động ( Phòng Lao động Thương binh Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh Xã hội) phê duyệt. Vậy hồ sơ đăng ký hệ thống thang bảng lương gồm những gì, cách lập ra sao chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé:
I/ Các bước chuẩn bị:
Bước 1: Đăng ký hệ thông thang bảng lương và phương thức trả lương:
1/ Công văn đăng ký thang bảng lương do đơn vị sử dụng lao động tự lập để đề nghị cơ quan quản lý lao động tiếp nhận.
2/ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị tự xây dựng, trong đó phải thể hiện từng chức danh công việc, từng bậc lương cụ thể đối với từng chức danh công việc.
3/ Quy chế nâng lương. Trong quy chế này nêu những nội dung như: Điều kiện được nâng bậc lương, điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương, thời hạn nâng lương giữa hai lần, thời điểm xét nâng lương.
4/ Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh công việc trong thang bảng lương. Trong đó nêu chức trách - nhiệm vụ, yêu cầu về chuyên môn, yêu cầu về bằng cấp cho từng chức danh công việc cụ thể.
5/ Quyết định thành lập Tổ chức Công đoàn cơ sở, nếu chưa thành lập Tổ chức Công đoàn phải có công văn giải trình về việc chậm thành lập Tổ chức Công đoàn.
6/ Biên bản họp thông qua nội dung thang bảng lương.
7/ Danh sách lao đông toàn đơn vị.
8/ Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng trước theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT - BLĐTBXH.
9/ Tờ khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT - BLĐTBXH
Bước 2/ Lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH
Gồm các loại giấy tờ sau:
- Danh sách lao động theo mẫu D02-TS;
- Công văn đề nghị tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mẫu D01b-TS;
* Nên lập Hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội ngay để cấp sổ BHXH cho người lao động kịp thời:
- Hợp đồng lao động đối với từng lao động;
- Hồ sơ cấp sổ BHXH của từng lao động
II/ Nộp hồ sơ: Nộp qua IVAN, nộp qua dịch vụ bưu điện( miễn phí) hoặc nộp trực tiếp tại BHXH nếu nộp qua IVAN: sau khi BHXH thụ lý hồ sơ điện tử sẽ gửi trả thông báo qua email của đơn vị. Theo ngày hẹn trả kết quả trong email, đơn vị in hồ sơ giấy đem nộp khi đến nhận kết quả.
- Gồm các loại giấy tờ ở bước 1 và bước 2;
- Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc các loại giấy tờ khác tương đương;
- Đăng ký phương thức đóng BHXH hàng tháng, hàng quý hoặc sáu tháng một lần( phương thức đóng này phải được BHXH cấp tỉnh, thành phố phê duyệt);
- Phiếu nộp tiền hoặc các loại văn bản khác xác nhận đã nộp tiền vào tài khoản của BHXH;
Chú ý: sau khi được Tổ chức Bảo hiểm Xã hội chấp nhận cho đóng BHXH lần đầu, đơn vị sử dụng lao động phải đăng ký mã số sổ BHXH  cho toàn bộ lao động cấp sổ mới trên giao dịch điện tử , khi nhận được kết quả đăng ký mã số sổ BHXH cho lao động thành công đơn vị sẽ nhận được email do BHXH chuyển đến thì đơn vị phải lập hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động( lao động đã có sổ BHXH từ trước không phải đăng ký mã số sổ nữa).
Đọc phần B. ( Mẫu đăng ký thang, bảng lương) TẠI ĐÂY
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội