Sinh Con Sống - Con Chết, Con Chết Lưu - Con Chưa Sinh ?

Trả lời câu hỏi của bà Dương Thu Hương phụ trách mảng Bảo hiểm xã hội phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và nhiều anh - chị em khác làm công tác BHXH ở các doanh nghiệp hỏi về chế độ sinh đôi trở lên nhưng trong số các bé được sinh ra đã chết lưu hoặc sau đó mới chết hoặc chửa thai đôi nhưng chưa đến tháng sinh thì một thai chết lưu phải nhờ sự can thiệp của tổ chức y tế mổ lấy thai chết lưu để bảo vệ thai còn sống trong bụng mẹ.
Hôm nay chuyên quản Chế độ Bảo hiểm xin có quan điểm cùng trao đổi với quý vị. Trước tiên để có cơ sở chúng ta cùng nhau điểm qua chế độ nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con và nhận nuôi con nuôi.
A, Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi: Chế độ thai sản quy định: trong một thai kỳ, người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi sinh và các trường hợp sinh đôi, sinh ba, thậm trí sinh tư...

- Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con tổng cộng bằng sáu tháng.
- Luật BHXH hiện hành quy định Lao động sinh một con, được hưởng 6 tháng nghỉ trước và sau sinh, nhận nuôi một con nuôi dưới bốn tháng tuổi được hưởng sáu tháng nghỉ nuôi con. Tại điểm d, điều 31 Luật BHXH hiện hành quy định cụ thể:
" Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày."
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Như vậy, trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi cũng tương tự . Giả sử nhận nuôi từ hai hoặc ba hoặc bốn con nuôi dưới bốn tháng tuổi cùng một lần, được hưởng sáu tháng đối với con nuôi thứ nhất,  từ con nuôi thứ hai trở đi cứ mỗi con được nghỉ thêm một tháng . Tổng số tháng được nghỉ khi nhận nuôi một lúc bốn con sẽ bằng chín tháng được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi được tính theo công thức sau:
Mức hưởng  = mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân"x" số tháng nghỉ theo chế độ sinh con.
Ví dụ: bà Nguyễn Thị A có mức lương đóng BHXH trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi sinh 3 con là 4.000.000 đồng, chế độ thai sản của bà A được tính như sau:


(4.000.000 x 6) + ( 4.000.000 x 2) +( 2.300.000 x 3)  hoặc 4.000.000 x 8 + 6.900.000
Phân tích:
- 4.000.000 x 6 là số tiền được hưởng của con đầu tiên
- 4.000.000 x 2 là số tháng được hưởng tính từ con thứ 2 trở đi, mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng;
- 2.300.000 là số tiền trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con, 3 con được hưởng trợ cấp là 6.900.000 đồng, người lao động hay gọi là tiền tã lót.
( Theo Luật BHXH số 58/2014 sẽ có một số điểm mới đối với chế độ thai sản, BQT sẽ bổ xung khi có văn bản hướng dẫn.)
B/ Sinh đôi trở lên, trong đó nếu có bé được mẹ sinh ra không may đã chết lưu từ trong bụng mẹ hoặc sinh ra nhưng sau đó một thời gian mới chết. Trường hợp này giải quyết như thế nào?
- Hiện nay chưa có một văn bản nào chính thức hướng dẫn chi tiết về việc này nhưng theo quan điểm của người viết bài này thì: Chế độ thai sản quy định được tính cho một chu kỳ mang thai là chín tháng, mọi tính toán quyền lợi đều tập trung vào con còn sống thứ nhất. Tại điểm d, điều 31 Luật BHXH hiện hành quy định  từ con thứ hai trở đi (tính trên một lần sinh nở) được nghỉ thêm một tháng, thêm chế độ trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con bằng 2 tháng lương cơ sở.
" Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày."
Như vậy, việc giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống là điều kiện tiên quyết, các con còn sống tiếp theo "nếu có" chỉ được giải quyết thêm một tháng nghỉ và hai tháng lương cơ sở trợ cấp một lần khi sinh.
Căn cứ vào Điều 15 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội trong phần hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản cho trường hợp nếu sinh con ra, con chết đã ghi rất cụ thể " Thời gian nghỉ việc quy định tại khoản này không vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 điều này..." Khoản 1 Điều 15 quy định số tháng được nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với con còn sống, nghĩa là số tháng hưởng chế độ thai sản trong trường hợp sinh con ra, con chết không vượt quá số tháng được nghỉ so với trường hợp con sồng. Từ đó có thẻ kết luận; con sinh ra đã chết hoặc sinh ra rồi mới chết đều không đủ điều kiện để giải quyết như với trường hợp sinh một con nhưng sau đó con chết, cũng không thể tách riêng con chết ra để giải quyết độc lập với con sống vì như vậy sẽ mâu thuẫn bởi con còn sống và con đã chết cùng chung một chu kỳ mang thai và sinh nở.
Đối với trường hợp con chết lưu trong cùng chu kỳ mang thai, sinh nở hoặc sinh đôi trở lên nhưng trong số đó có bé chết lưu hoặc sinh ra nhưng sau đó không lâu mới chết cũng không được hưởng thêm một tháng như quy định.
Tóm lại: với trường hợp sinh đôi, sinh ba trở lên nếu trong cùng chu kỳ mang thai và sinh nở chín tháng - mười ngày , khi sinh ra một hoặc hơn nhưng trong số các bé được sinh ra đã chết lưu hoặc chết ngay sau khi sinh hoặc chết sau đó cũng không có cơ sở để được hưởng theo diện con chết sau sinh như đối với người sinh một con.
C/ Trường hợp con chết sau khi sinh hiện nay còn vướng mắc: Luật BHXH hiện hành quy định hồ sơ giải quyết chế độ con chết sau khi sinh phải có: giấy chứng tử nhưng trong thực tế phát sinh lại khác, trường hợp được cấp giấy chứng tử chỉ có thể thực hiện được khi con đã được vài tháng rồi chết, đối với các bé lúc sinh ra chưa chết nhưng một tiếng hoặc vài ngày sau mới chết thì sao:
- Theo quy trình sau đây chúng ta sẽ thấy việc đòi hỏi giấy chứng tử khi giải quyết chế độ con  chết trước khi xuất viện có hợp lý không: Phải lần lượt từng bước bắt đầu từ bước 1: MẸ SINH CON đến bước cuối cùng là NỘP HỒ SƠ đề nghị chế độ. Bé đã chết sau khi sinh thì làm sao có giấy chứng sinh để từ đó diễn ra các bước tiếp theo.


Căn cứ vào quy trình trên đây sẽ thấy việc được cấp giấy chứng tử là không thể thực hiện..
-  Để giải quyết vấn đề này BHXH Việt Nam đã hướng dẫn tại mục 2.2 điều 9 Quyêt định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014: "...Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao)." ./.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội