Một Số Điểm Mới Của Luật BHXH Có Hiệu Lực Từ 01/01/2016

Thời gian này, dư luận đang có nhiều bàn tán xoay quanh luật BHXH sửa đổi số 58/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 , trong đó một số độc giả hiểu chưa đúng hoặc hiểu sai về nội dung của một số điều. Để giúp độc giả có cơ sở tìm hiểu từ đó hiểu chính xác hơn về Luật BHXH. Xin chỉ giới thiệu những  điều luật mới, điều luật được thay đổi so với Luật BHXH số 71/2006. Xin giới thiệu cùng quý vị:
a. Về các chế độ ngắn hạn:
1/ Vợ sinh con, chồng được nghỉ;
2/ Người mang thai hộ;
3/ Người mẹ nhờ mang thai hộ;
4/ Người lao động ĐÃ có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH tối thiểu từ đủ ba tháng trở lên trong vòng mười hai tháng trước khi sinh;
5/Dưỡng sức phục hồi sức khỏe được hưởng một ngày bằng 30% lương cơ sở.

6/ Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, sau ốm đau, sau thời gian quay trở lại làm việc thời gian đề nghị DSPHSK không quá 30 ngày;
7/ Số ngày trong tháng dùng để chia bình quân khi tính chế độ bằng 24 ngày áp dụng cho mọi đối tượng tham gia BHXH;
8/ Người lao động đã tham gia BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong vòng mười hai tháng trước khi sinh  con, người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai, nhận nuôi con nuôi được hưởng chế độ thai sản;
9/ Chỉ có cha tham gia BHXH khi vợ sinh con được hưởng trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở;
b. Về tuổi giám định sức khỏe để hưởng lương hưu khi chưa hết tuổi lao động
10/ Tuổi giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi do tổn hại 61% sức khỏe; nam đủ 51 tuổi, nữ 46 tuổi, sau đó trở đi cứ mỗi năm tăng thêm một tuổi. Từ năm 2020 trở đi nam đủ 55 tuổi nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện giám định để hưởng chế độ hưu trí;
11/ Tuổi giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi do tổn hại 81% sức khỏe; nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45  tuổi;
c. Về BHXH tự nguyện 
12/ Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo chuẩn nghèo khu vực nơi người tham gia BHXH cư trú;
13/ Người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
14/ Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn phương thức đóng linh hoạt hằng tháng, hằng quý, hằng 6 tháng, hằng năm;
d. Về tỷ lệ hưởng lương hưu và BHXH một lần
15/  Mười tám năm tương đương tỷ lệ 45% bình quân tiền lương tiền công của cả quá trình đóng BHXH với người lao động tại đơn vị mà tiền lương, tiền công do chủ sử dụng lao động quyết định hoặc số tháng lương cuối tính theo thời gian bắt đầu tham gia BHXH theo Luật BHXH quy định đối với lao động làm việc tại đơn vị hưởng tiền lương, tiền công do chính phủ quy định. Sau đó cứ mỗi % tăng thêm tương đương với một năm  đóng BHXH cho tới khi 45% lương hưu tương đương với hai mươi năm đóng BHXH ( thực hiện từ 01/01/2018);
16/ Trợ cấp BHXH một lần cho các năm đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi bằng hai tháng lương bình quân;
17/ Trợ cấp mai táng khi người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH đã có từ đủ 12 tháng đóng BHXH trở lên( trước đây cứ đang đóng BHXH mà chết là được hưởng);
18/ Hưởng lương hưu tối đa 75%; tương đương 30 năm đóng BHXH đối với nữ và 35 năm đối với nam.
e. Về tiếp tục đóng BHXH sau khi đã nghỉ hưu, bổ xung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
19/ Bảo hiểm hưu trí bổ xung;
20/ Cán bộ bán chuyên trách xã, phường, thị trấn được tham gia BHXH;
f. Về bổ xung một số nhiệm vụ mới cho tổ chức BHXH, Thuế, Công đoàn.
21/ Tổ chức công đoàn có quyền yêu cầu, giám sát, khởi kiện đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH theo Luật công đoàn.;
22/ BHXH sẽ được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động và định kỳ hàng năm cung cấp chi phí tiền lương và tính thuế của người sử dụng lao động;
23/ Bổ xung quyền thanh tra chuyên ngành về BHXH, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH./.

.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội