Quy Trình Giám Định Để Hưởng Các Chế Độ BHXH


I. Tên thủ tục: Giám định để thực hiện chế độ hưu trước tuổi quy định
II. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại cơ quan, đơn vị nếu đang công tác, tại BHXH tỉnh nếu đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội.
Bước 2: Đối tượng, cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đã hoàn chỉnh tại bộ phận thường trực của Hội đồng ( Trung tâm giám định Y khoa đặt trụ sở tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, TP( gọi chung là bệnh viện tỉnh ).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin giám định phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác.
- Cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, trong thời gian 30 ngày Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ trong 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.
- Khi có khoảng 45 - 50 đối tượng đã khám gồm nhiều loại: Tai nạn lao động, về hưu trước tuổi, khám theo yêu cầu và hoàn chỉnh hồ sơ, thường trực báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám định Y khoa tỉnh xin mở phiên kết luận ( Có giấy mời của Trung tâm giám định y khoa cho từng đối tượng hoặc báo về cơ quan hoặc gia đình)
Bước 3: Trong phiên họp kết luận: Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một. Hội đồng nghe các bác sĩ đã chuẩn bị hồ sơ báo cáo mọi vấn đề có liên quan ( Có mặt đương sự ). Hội đồng kiểm tra xác nhận nghe ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời đương sự ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định.
Bước 4: Sau khi có kết luận của Hội đồng giám định y khoa, thường trực sẽ trả biên bản cho từng đối tượng trong thời gian không quá một tuần tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh.
III. Cách thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
IV. Hồ sơ
- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động đối với người lao động đang công tác. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định. ( Phụ lục 01 )
- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định. ( Phục lục 02 )
- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định. ( Phụ lục 03 )
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ ( Có đủ dấu hoặc công chứng )
V. Thời hạn giải quyết: Hồ sơ hợp lệ trong thời gian 30 ngày tiến hành khám giám định cho đối tượng (Đối tượng của các đơn vị đến khám càng nhiều, Hội đồng sẽ họp kết luận càng nhanh)
VI. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Cơ quan, Tổ chức;
VII. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa
- Cơ quan phối hợp ( Nếu có ): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở lao động TBXH tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh...
VIII. Kết quả thực hiện TTHC:
- Biên bản giám định khả năng lao động.
IX. Phí, lệ phí:
- Lệ phí khám giám định y khoa ( Không kể xét nghiệm, Xquang ): Theo quy định
- Khám các chuyên khoa tuỳ theo yêu cầu bệnh tật nộp tiền khám theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh , thành phố.
X. Yêu cầu thực hiện TTHC:
- Phải có chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp.
- Khoảng cách giữa hai lần giám định tối thiểu là 6 tháng.
XI. Căn cứ pháp lý
- Luật BHXH ngày 12/7/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.
- Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 13/7/1989.
- Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995.
- Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của chính phủ.
- Thông tư số 07/2010/TT - BYT ngày 05/ 4/ 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Thông tư số 12/TT - LB ngày 26/7/1995 của Bộ y tế - Bộ LĐTBXH: Bản quy định tiêu chuẩn thương tật và mất sức lao động do bệnh tật.
- Quyết định số ..../QĐ - UB ngày, tháng năm của UBND tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh giá một phần viện phí mức thu tối đa theo nghị định 95/CP ngày 27/8/1995 của chính phủ.
XII. Mẫu đơn, tờ khai:
- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. ( Phụ lục 01 )
- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định. ( Phụ lục 02 )
- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định. ( Phụ lục 03 )

Trích (Thông tư số 07/2010/TT - BYT ngày 05/ 4/ 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội