Hướng Dẫn Tính Lương Hưu Vừa Theo Hệ Số Vừa Theo Mức Tiền

Theo Luật BHXH ban hành ngày 29/06/2006, tại Khoản 1 Điều 2 quy định: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: 
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; 
b) Cán bộ, công chức, viên chức; 
c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; 
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an
nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; 
đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH bắt buộc.

Mức lương hưu hàng tháng
Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được xác định như sau:
- Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu được tính:
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trước tháng 1/1995;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2000;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trong thời gian từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2006;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH từ tháng 1/2007 trở đi.
- Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
- Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian.( xem ví dụ dưới cùng bài viết)
Điều chỉnh lương hưu:
Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo các chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh tăng tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
Trường hợp lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được quỹ BHXH bù bằng mức lương tối thiểu chung.
Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế theo quy định của Chính phủ.
Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:
1. Người lao động đã đóng BHXH trên ba mươi năm (30) đối với nam, trên hai mươi lăm (25) năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ ba mươi mốt (31) trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu (26) trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
Người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế do quỹ BHXH đảm bảo.
Hiện, chế độ hưu trí (tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ tính lương hưu) cho các đối tượng tham gia đóng BHXH (cả nam và nữ) đang được Chính phủ xem xét để điều chỉnh cho phù hợp (sau khi tham khảo ý kiến của người dân và số liệu tính toán quỹ BHXH).
Hiện tại, chế độ hưu trí và cách tính lương hưu như trên vẫn đang áp dụng và được người dân chấp thuận.
* Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người vừa có thời gian đóng BHXH theo thang bảng lương Nhà nước, vừa có thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương Nhà nước nên mức lương bình quân để tính lương hưu như sau:
VD: một người đóng BHXH có Tổng quỹ lương đóng BHXH theo thang lương Nhà nước (từ tháng 5-1980 đến tháng 8-2008 = 244 tháng) là 4.06 x Lương cơ sở ( hiện nay đang là 1.150.000 đồng x 244 tháng = 1,139,236,000 đồng.
+ Tổng số tiền lương đóng BHXH trong DNTN (từ tháng 9-2008 đến tháng 9-2015 = 85 tháng) là 4000.000 đồng x 85 tháng = 340,000.000 đồng.

+ Tổng số tiền lương đóng BHXH hai giai đoạn là: 1,139,236,000 đồng + 340,000,000 đồng = 1,479,236,000 đồng. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = 1,479,236,000 đồng : (244 tháng + 85 tháng) = 4,496,158 đồng.
cụ thể: (4,06 x 1,150,000 x 244)+(4,000,000 x 85)
                                   329 tháng = bình quân lương  x 75% = 3,372,120 đ
Ngoài mức lương hưu hàng tháng ra thì người lao động còn được nhận thêm khoản tiền trợ cấp khu vực( nếu có) và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH thừa năm theo quy định.
Với cách tính bình quân này, mức lương để tính lương hưu của người lao động đại biểu cho cả quá trình đóng BHXH nên người lao động không bị thiệt thòi.
* Từ ngày 01/01/2016 trở đi, khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực sẽ có một số điều chỉnh cụ thể về các chế độ, mời quý vị đón đọc.
Hữu Viên
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội