Hỗ Trợ Tài Chính Cho Người Tham Gia BHXH Tự Nguyện

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nhiều phương án hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
Số người tham gia BHXH tự nguyện chưa đáp ứng yêu cầu
 Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020" đã nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp.
Trên thực tế, hiện cả nước mới có 11,4 triệu lao động tham gia BHXH bắt buộc, trên 190 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Và theo dự báo đến năm 2020, lực lượng lao động sẽ vào khoảng 60 triệu người. Như vậy đến năm 2020, mục tiêu cần hướng tới độ bao phủ số người tham gia BHXH sẽ là 30 triệu người. Với quỹ thời gian còn 5 năm, để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, tương đương với khoảng 28 triệu người tham gia BHXH (trong đó có 25 triệu lao động tham gia BHXH bắt buộc và 3 triệu lao động tham gia BHXH tự nguyện) là nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Bên cạnh đó, thực trạng triển khai chính sách BHXH tự nguyện sau 8 năm thực hiện cho thấy số người tham gia còn thấp. Tính đến hết 31/12/2014, số người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ đạt 196.254 người, chiếm 0,35% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động và 0,45% so với số người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng bình quân năm giai đoạn 2010- 2014 chỉ đạt 39,4%.
Sớm thực hiện chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện
Như vậy, mặc dù Luật BHXH quy định “Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện”. Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu về mở rộng đối tượng như Nghị quyết số 21 đã nêu thì Chính phủ cần phải triển khai và thực hiện sớm chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện.
Do việc thực hiện chính sách này phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện lần này có đưa ra các Phương án hỗ trợ cụ thể.
Về đối tượng hỗ trợ, Dự thảo đã đưa ra 02 phương án: Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho tất cả những người tham gia BHXH tự nguyện; hoặc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ ở khu vực nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.
Về thời gian hỗ trợ sẽ theo hướng: hỗ trợ 10 năm đầu tham gia BHXH tự nguyện; hoặc hỗ trợ toàn bộ thời gian tham gia BHXH tự nguyện.
Theo Dự thảo, về mức hỗ trợ: Với phương án 1, Nhà nước sẽ hỗ trợ theo tỷ lệ % trên mức đóng tối thiểu, 5 năm đầu là 50%; 5 năm tiếp theo là 30%. Hoặc với phương án 2: Mức hỗ trợ hằng tháng là 30% mức đóng tối thiểu cho toàn bộ thời gian tham gia BHXH tự nguyện.
Trước thực trạng hiện chỉ có 0,5% lao động tham gia BHXH tự nguyện trong khi còn hơn 37 triệu lao động khác không có bảo hiểm sẽ là một thách thức rất lớn đối với vấn đề an sinh xã hội của nước ta về lâu dài. Do đó, để góp phần tăng nhanh diện bao phủ BHXH tự nguyện thì một trong các giải pháp tích cực đang được kỳ vọng là Chính phủ phải triển khai và thực hiện sớm chính sách hỗ trợ với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Dự kiến, Dự thảo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi từ nay đến ngày 26/7/2015, trước khi hoàn chỉnh trình Chính phủ phê duyệt./.
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội