Hướng Dẫn Sử Dụng iBHXH


Hướng dẫn chi tiết bằng Video cách sử dụng phần mềm Bảo hiểm Xã hội điện tử. Nhấp vào link dưới đây để xem lần lượt từ Video thứ nhất đến Video cuối cùng. Thông tin trong trang là hoàn toàn miễn phí, vì vậy đừng tiếc Like, G+ hoặc Chia sẻ để webblog luôn hiển thị top đầu trong trang tìm kiếm. Cảm ơn.


Nhấp vào đây để xem  CHI TIẾT HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM BHXH ĐIỆN TỬ


1. Hướng dẫn tải và cài đặt iBHXH
2. Cách điền thông tin đơn vị
3. Ký và nộp hồ sơ trên iBHXH
4. Ký điện tử và nộp hồ sơ  trên phần mềm ký số
5. Giao dịch BHXH điện tử
6. Đăng ký nhận thông báo.
7.Trình ký qua cloud TS247
8. Hương dẫn trình ký qua Email
9 Xem lịch sử giao dịch.
10. HD quản lý hồ sơ kê khai
11. HD chức năng quản lý người lao động
12. HD lấy thông tin ngươi lao động từ chức năng quản lý người lao động.
13. Đề nghị cấp mã sổ BHXH
14.Đăng ký mới tham giam BHXH.
15. HD hồ so BHYT trẻ em dưới 6 tuổi.
16. HD giảm lao động.
17. HD gia hạn thẻ BHYT 103
18. HD tang  lao động
19. HD cấp thẻ BHYT học sinh - sinh viên 104
20. HD trả thẻ BHYT, Sổ BHXH 105.
21. Chuyển địa điểm, ngưng, giải thể
22. Hoàn trả tiền BHXH đóng thừa.
23. HD đièu chỉnh số sổ BHXH 108.
24.HD tạm dừng đóng vào quỹ hưư trí tủ tuất 109.
25. HD hồ sơ cấp thẻ BHYT tự nguyện nhân dân 202.

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội