Để tìm kiếm nhanh các nội dung bạn muốn, hãy dùng chức năng " TÌM KIẾM( Search) phía bên phải màn hình. Chon THƯ MỤC cần tìm nhấp vào dòng chữ ( Nhấp vào đây để chon chủ đề...) .
Đóng lại

1001 Câu Hỏi Người Lao Động Quan Tâm( Tiếp Theo)

NGHIỆP VỤ BHXH
Câu 1/ Hỏi: Cho tôi xin cách tính số tiền phải nộp BHXH,BHTN,BHYT hàng tháng, tỷ lệ trích nộp?
Đáp: Số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng dựa trên tổng số tiền lương, tiền công( tổng quỹ lương) của đơn vị nhân với % phải trích nộp. Hiện nay tỷ lệ trích nộp với các đơn vị đóng BHXH theo lương tối thiểu vùng đang là 32,5%, các đơn vị khác là 30.5%.
VD1: đơn vị A có 100 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN; tổng quỹ lương là 320.000.000đ

Tổng số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng là: 320.000.000 x 32.5% = 104.000.000 đồng
Trong đó: Đơn vị đóng:  22%
Người lao động:            10.5%
VD2: đơn vị A có 100 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN; tổng quỹ lương là 320.000.000 đ và 5 lao động chỉ tham gia BHYT( người đã hết tuổi lao động) tổng quỹ lương trả cho 5 lao động này là 15 .000.000.
+ Số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng cho các lao động là:
 320.00.000 x 32.5% = 104.000.000 đồng
Trong đó: Đơn vị đóng:  22%
Người lao động:            10.5%
+ Số tiền phải nộp cho đối tượng chỉ tham gia BHYT một tháng là: 
 15.000.000 x 4.5%   = 675.000 đồng
Trong đó người sử dụng lao động đóng 3%
Người lao động 1.5%
Như vậy tổng số quỹ tiền lương, tiền công để tính trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của toàn lao động trong đơn vị: 320.000.000 + 15.000.000 = 335.000.000; số tiền phải trích nộp hàng tháng: 104.000.000 + 675.000 = 104.675.000 đ
...........................................................................................................................
Câu 2/ Hỏi: Đơn vị tôi có một trường hợp giảm từ quý trước nhưng đã bỏ sót không báo giảm với BHXH. Bây giờ chúng tôi giải quyết chế độ cho người lao động mới phát hiện ra chưa giảm, vậy bây giờ có giảm được nữa không ạ ?
Đáp: Được. Báo tăng, báo giảm cần kịp thời, báo tăng, báo giảm chậm quá 30 ngày tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ghi trên văn bản, giấy tờ. Nếu hồ sơ báo tăng, báo giảm từ ngày thứ 31 trở đi là hồ sơ đã nộp chậm. Đơn vị bạn phải làm văn bản giải trình về việc báo tăng, báo giảm muộn kèm theo bảng lương của các tháng xin truy giảm, truy đóng để BHXH đối chiếu.
...........................................................................................................................
Câu 3/ Hỏi: Ký hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu thì có phải đóng Bảo hiểm Xã hội cho họ không, nếu không phải đóng BHXH  thì có phải lưu ý gì với đối tượng này không ?
Đáp: Đơn vị sử dụng lao động có ký kết hợp đồng với người đã hết tuổi lao động và đang hưởng lương hưu thì không thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN với các đối tượng này. Số % trích nộp BHXH, BHYT theo quy định đáng lẽ phải nộp vào tài khoản của BHXH nay được chuyển trả vào lương hàng tháng  cho người lao động . Người lao động này có thể tự đăng ký đóng BHXH bổ sung  theo quy định của Luật BHXH số 58 để tăng thêm mức hưởng chế độ hưu trí .
...........................................................................................................................
Câu 4/ Hỏi: Đơn vị tôi có một anh năm nay đã hết tuổi lao động nhưng mới đóng BHXH được 14 năm; đơn vị tôi vẫn ký hợp đồng lao động với anh ấy, hợp đồng có thời hạn 6 tháng một lần. Xin hỏi; anh ấy có được đóng BHXH tiếp không?
Đáp: Được. Nếu anh ấy tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì vẫn thuộc diện đóng BHXH, BHYT bắt buộc hoặc đóng BHXH theo Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016, hướng dẫn điều 76 Luật BHXH số 58/2014 để đóng một lần cho các tháng còn thiếu để về hưu ngay.
...........................................................................................................................
Câu 5/ Hỏi: Cho em hỏi: Giám đốc công ty TNHH MTV không hưởng lương mà chỉ đứng tên đại diện pháp lý, thì có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc không? Thông tư, Nghị định nào quy định điều này ạ?
Đáp: Theo quy định của Luật BHXH và Quyết định ......../QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp công ty bạn Giám đốc công ty không hưởng lương tại công ty nên không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.
...........................................................................................................................
Câu 6/ Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi hiện nay có thuê một giám đốc về điều hành doanh nghiệp, hàng tháng được trả lương. Xin hỏi trường hợp anh giám đốc này có được đóng BHXH không ?
Đáp: Theo quy định của Luật BHXH và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.
- Nếu giám đốc doanh nghiệp của bạn làm giám đốc do hội đồng quản trị thuê, phân công, được trả lương để điều hành doanh nghiệp (bằng văn bản) thì nằm trong diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN với tư cách là người làm công ăn lương theo Luật BHXH.
...........................................................................................................................
Câu 7/ Hỏi: Kính chào cơ quan BHXH, có một trường hợp đi làm từ năm 1981 - 1992 thì nghỉ việc, chưa được hưởng các khoản trợ cấp nào từ đơn vị cũ. Từ năm 1992 người đó đi học cao học và dạy thỉnh giảng, năm 1999 ký hợp đồng làm việc đến bây giờ. Giờ sắp đến tuổi nghỉ hưu muốn xin được ghi nhận quá trình công tác trước đây để đủ năm hưởng chế độ hưu trí. Xin cơ quan BHXH hướng dẫn để làm những thủ tục cần thiết .
ĐápNếu người lao động hợp đồng tại đơn vị bạn đã được cấp sổ BHXH cho quá trình công tác từ 1999 đến nay nhưng còn quá trình công tác trước tháng 01/1995 chưa được cộng nối vào sổ thì người lao động cần cung cấp toàn bộ giấy tờ bản chính (như quyết định, bảng lương, phân công công tác, hồ sơ viên chức hoặc hồ sơ công nhân và các giấy tờ liên quan tới thời gian làm việc trước đây có liên quan đến thời gian công tác trước tháng 01/1995) cho đơn vị để đơn vị bạn chuyển toàn bộ giấy tờ đó đến cơ quan BHXH hiện nay đơn vị bạn đang đăng ký đóng BHXH . Từ các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến thời gian công tác trước năm 1995 do người lao động cung cấp, BHXH sẽ xem xét và hướng dẫn đơn vị bạn làm thủ tục để trình BHXH Việt Nam thẩm định, cho ý kiến phê duyệt
...........................................................................................................................
Câu 8/ Hỏi: Để có thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm, mẫu C13-TS, đơn vị tôi phải làm gì ?
Đáp: Đơn vị sử dụng lao động hoặc cá nhân tham gia BHXH có thể trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu điện đề nghị BHXH in biểu C13-TS cho toàn bộ lao động trong đơn vị mình. Theo Văn bản số 704/BHXH-BT, ngày 04 tháng 3 năm 2014, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố một số nội dung về truy thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 và Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH; Theo đó hàng năm tổ chức BHXH phải có thông báo kết quả đóng BHXH gửi cho đơn vị sử dụng lao động và gửi cho từng cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bao gồm cá người tham gia BHXH tự nguyện) .
...........................................................................................................................
Câu 9/ Hỏi: Người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản( sinh con) có phải trả lại thẻ BHYT cho công ty không, nếu phải trả lại công ty thì mức truy thu các tháng sử dụng trong thời gian nghỉ thai sản là bao nhiêu tiền.
Đáp: Theo quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2014 quy định; trong thời gian nghỉ hưởng chế độ  thai sản vẫn phải đóng BHYT với tỷ lệ 4,5% nhưng số tiền này do tổ chức BHXH đóng thay cho cả người lao động và đơn vị sử dụng lao động .
...........................................................................................................................
Câu 10/ Hỏi: BHXH cho em hỏi: công ty em có trường hợp nghỉ thai sản đến hết tháng 7 là đến hạn phải báo tăng lao động sau thai sản nhưng người đó lại nghỉ việc xin chấm dứt hợp đồng lao động luộn. Vậy em có phải báo tăng lao động rồi sau đó báo giảm hẳn không, có cần phải thêm thủ tục, giấy tở gì nữa không?
Đáp: theo quy định tại "Khoản 3, Điều 155 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi". Nếu sau khi hưởng hết thời gian nghỉ  hưởng chế độ thai sản 6 tháng cũng là lúc hết hiệu lực hợp đồng lao động thì đơn vị bạn làm thủ tục cắt giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bình thường. Nếu sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đã hết nhưng hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực và người lao động có đơn xin thanh lý hợp đồng lao động thì đơn vị bạn phải làm công văn đề nghị cắt giảm lao động với tổ chức BHXH.
Theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: khi có phát sinh tăng hoặc giảm lao động thì đơn vị phải lập hồ sơ khai báo tăng hoặc khai báo giảm lao động đóng BHXH nói chung cho tổ chức BHXH. Vì vậy đơn vị bạn phải làm Hồ sơ khai báo cả tăng lẫn giảm. Tại biểu D02-TS ở các mục tăng, giảm lao động cần phải ghi đầy đủ các nội dung, kèm theo đơn xin thanh lý hợp đồng của người lao động và các bảng biểu theo quy định.
...........................................................................................................................
Câu 11/ Hỏi: Cho tôi hỏi: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thơi gian đóng BHXH, người lao động không phải đóng BHXH. Vậy đối với trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản . Trường hợp này có được hưởng 6 tháng đóng BHXH như trên không ?
Đáp: Thời gian nghỉ thai sản không phải đóng BHXH được tính là  tham gia BHXH  là một ưu việt chỉ dành cho người đang tham gia BHXH bắt buộc khi họ nghỉ chế độ thai sản. Người đã nghỉ việc trước khi sinh con nếu có đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh chỉ được hưởng chế độ thai sản, thời gian hưởng chế độ thai sản khi không còn quan hệ lao động không được tính là thời gian đã đóng  BHXH.
Câu 12/ Hỏi: Tôi từ Hà Nội lên ở chơi với con gái tại Hòa Bình (tạm trú theo quy định), tới đây thẻ BHYT của tôi hết hạn sử dụng, tôi muốn tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình tại nhà con tôi ở Hòa Bình. Xin hỏi trường hợp của tôi có thể tham gia BHYT tại Hòa Bình không ?
Đáp: Nếu bà đăng ký tạm trú tại gia đình con gái bà từ đủ 6 tháng trở lên thì bà thuộc đối tượng tham gia thẻ BHYT hộ gia đình tại Hòa Bình
...........................................................................................................................
Câu 13. Hỏi: Hợp đồng lao động của tôi hết hạn vào ngày 31/5/2016 nhưng tháng 4 năm 2016 tôi sinh con. Vậy; trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 trở đi tôi có được quỹ BHXH ghi nhận là đã tham gia BHXH không ?
Đáp: Căn cứ điều ....thì thời gian hưởng chế độ thai sản nằm ngoài thời gian được ký kết trong hợp đồng lao động nên không được tính là thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.
...........................................................................................................................
Câu 14 ...Hỏi: Người lao động thứ nhất tại công ty tôi đã đăng ký và hưởng BH thất nghiệp. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp họ đã ký hợp đồng và làm việc tại công ty tôi. Sau khoảng thời gian 12 tháng, người lao động đã nghỉ việc, chúng tôi đã báo giảm lao động và chốt sổ BHXH. BHXH đã căn cứ trên hệ thống và phát hiện ra người lao động đó đã đi làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nên hiện nay chưa chốt sổ cho người lao động này.
Người lao động thứ 2 cũng tương tự khi đang hưởng tháng lương thất nghiệp thứ 1 thì đã đi làm tại công ty khi báo tăng lao động thì bị phát hiện ra đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sở lao động TBXH đã dừng chi trả và yêu cầu phải hoàn lại các tháng đã nhận nhưng lao động này chưa thực hiện việc hoàn trả. Nay cũng đã thanh lý hợp đồng lao động nhưng cũng không chốt được sổ BHXH. Xin hỏi công ty tôi phải làm gì để chốt sổ được cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời: Trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (TCTN) do có việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Người lao động liên hệ với trung tâm đăng ký thất nghiệp để được hướng dẫn hoàn trả lại số tiền, khi có quyết định thu hồi TCTN của Sở Lao động Thương binh và xã hội, người lao động có trách nhiệm liên hệ với BHXH TP để hoàn trả số tiền TCTN hưởng sai quy định và được phục hồi quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đóng để cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo. Trường hợp lao động chưa hoàn trả tiền TCTN thì tạm thời chưa được chốt sổ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH.
...........................................................................................................................
Câu 15/ Hỏi: theo luật BHXH sửa đổi năm 2014; người lao động nứơc ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Xin hướng dẫn cụ thể giúp.
Đáp: Theo luật BHXH sửa đổi năm 2014; khi người lao động nước ngoài được cấp phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc có giấy phép hành nghề tại Việt Nam, do cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, hồ sơ đề nghị cấp sổ sẽ thông báo cụ thể từ ngày 01/01/2016.
...........................................................................................................................
Câu 16: Hỏi; Người lao động đang tham gia BHXH tại một đơn vị khác nay về làm việc cho đơn vị chúng tôi thì có phải đóng BHXH bắt buộc và báo tăng lao động tại đơn vị chúng tôi không ?
Đáp: Nếu hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng có hạn từ 03 tháng trở lên( từ 01/01/2018 chỉ từ đủ 01 tháng trở lên) là đã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vì vậy công ty bạn phải làm thủ tục đóng BHXH cho các lao động thuộc diện này.
...........................................................................................................................
Câu 17: Hỏi, Thủ tục để xin truy đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc chỉ riêng truy đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào ?
Trả lời: thủ tục và cách thức truy đóng BHXH theo quy định hiện nay được quy định thực hiện thông qua giao dịch điện tử hoặc thông qua dịch vụ bưu điện, nếu thông qua giao dịch điện tử gồm: D02-TS, bảng kê phụ lục số 02 và đơn vị phải bảo quản hồ sơ truy đóng để làm căn cứ khi cơ quan chức năng kiểm tra.
...........................................................................................................................
Câu 18: Hỏi: phụ cấp lương hiện nay bao gồm những khoản nào ? 
Trả lời: Chính phủ Việt Nam hiện nay quy định các khoản sau đây là phụ cấp lương:
- Phụ cấp giữ chức vụ
- Phụ cấp khu vực
- Phụ cấp thu hút
- Phụ cấp trách nhiệm công việc
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
- Phụ cấp lưu động

Nhấp vào đây để xem từ đầu  


( còn nữa)
FACEBOOK COMMENTS

38 nhận xét :

 1. Cho em hỏi: NLĐ đã tham gia BHXH ở công ty A. Nhưng hiện tại đang làm thêm ở công ty B. NLĐ sẽ không tham gia BHXH nữa nhưng sẽ chịu thuế TNCN tính theo biểu thuế. Vậy 22% công ty B không đóng BHXH thì có chuyển khoản đó cho NLĐ không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trả lời bạn Nặc Danh 14;55: - Theo quy định tại Nghị định 44/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Hợp đồng lao động theo Bộ Luật lao động năm 2012 và điều 43 Luật việc làm sổ 38/2013/QH13, thì các quyền lợi của người lao động trong trường hợp này được giải quyết như sau:
   Về bảo hiểm xã hội, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
   Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi số phần trăm, trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp ... thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

   Xóa
 2. Cho em hỏi: Công ty đã báo giảm tạm thời tháng 9 cua NLĐ vì dưới 14 ngày công. Nhưng sau đó phát hiện ra là NLĐ làm trên 14 Ngày công. Nhưng do báo giảm tạm thời nên trong bảng lương không có thu tiền NLĐ , Cty chiu hoàn toàn 4.5% BHYT cho NLĐ khi báo giảm tạm thời. Vậy Cty có bị ảnh hưởng vè sau không? có thể báo tăng lại tháng 9 không?

  Và cho em hỏi thêm nếu Giảm tạm thời vi dưới 14 ngày công thì mỗi NLĐ được giảm bao nhiêu lần.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trả lời water lily. Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH; nếu trong tháng có từ đủ 14 ngày làm việc trở lên thì phải đóng BHXH cho cả tháng đó, nếu phát sinh dưới 14 ngày làm việc thì cắt giảm cả tháng. Trường hợp của lao động như bạn nêu trên đã đủ điều kiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN cả tháng 9. Công ty bạn phải làm thủ tục đề nghị truy đóng lại BHXH tháng 9 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

   Xóa
 3. Cho em hỏi: công ty e có nhân viên nghỉ việc bắt đầu từ tháng 9, đóng BH hết tháng 9, nhưng đến bây giờ vẫn chưa báo giảm. vậy bây giờ em báo giảm BH thỳ có cần làm cv giải trình lý do nộp muộn không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Báo giảm muộn hơn so với ngày trong biên bản thanh lý hoặc quyết định nghỉ việc đều phải có công văn giải trình theo mẫu D01b-TS và kèm theo bảng lương tháng 9 và 10 để làm căn cứ.

   Xóa
 4. Cho em hỏi mỗi NLD có được báo giảm tạm thời dưới 14 ngày công thường xuyên không? Do NLD công việc công ty em khá là linh động. Nên có nhiều tháng không có đủ 14 Ngày công liên tục. Không biết công ty có bị ảnh hưởng gì về sau không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Water lily. Công việc hàng tháng không đủ 14 ngày làm việc mà lý do là do công ty bạn không tìm được việc làm cho người lao động thì vẫn phải đóng BHXH cho nhân viên một cách bình thường. Chỉ cắt giảm đóng BHXH khi người lao động nghỉ ốm, thai sản, nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên.

   Xóa
 5. cho em hỏi về BHXH: Công ty em có một chị đến 01/12/2015 nghỉ sinh. Cho em hỏi là khi nào thì cần phải khai báo với cq BHXH. Thủ tục gồm những gì ạ? và thông báo qua phần mềm thôi hay phải nộp ở đâu ạ? Cho em xin văn bản quy định cụ thể càng tốt ạ. Em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trả lời Unknown. Người lao động có quyền nghỉ trước khi sinh 2 tháng ( QĐ 1111/QĐ-BHXH) hoặc đi làm đến tận lúc sinh con mới nghỉ thai sản. Việc báo giảm lao động nghỉ thai sản vào thời điểm nào phụ thuộc vào sức khỏe và tình trạng mang thai của người lao động. Cần lưu ý: tổng số thời gian nghỉ thai sản dù nghỉ trước khi sinh 2 tháng hay đi làm đến tận lúc sinh con cũng chỉ được nghỉ 6 tháng, nếu nghỉ trước khi sinh 2 tháng thì người lao động sẽ phải quay trở lại làm việc vào tháng thứ 4 tính từ khi sinh con. Thủ tục báo giảm tham gia BHXH với người nghỉ thai sản trước khi sinh gồm: danh sách D02-TS, đơn xin nghỉ thai sản của lao động, thủ tục báo giảm đóng BHXH với trường hợp đi làm đến tận lúc sinh con gồm: D02-TS, giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh. Bạn có thể thực hiện việc báo giảm thông qua giao dịch điện tử hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

   Xóa
 6. Cho e hỏi. Đơn xin thanh toán bảo hiểm một lần là qua cơ quan bảo hiểm có mẫu sẵn. Điền vào. Hay là do tự viết. E có cần qua bảo hiểm ở xã không hay đi trực tiếp qua phòng bhxh huyện...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh thy!: Trả lời bạn như sau: Đơn đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần mẫu 14-SHB do BHXH cung cấp, (vào đường link http://goo.gl/Rz90Of tải về mẫu số 36 trong mục biểu mẫu văn bản) sau khi điền xong nội dung đơn, mời bạn mang hồ sơ nộp tại BHXH nơi bạn cư trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật.

   Xóa
 7. Cho em hỏi công ty em có nộp tiền bảo hiểm qua ngân hàng nhưng đến nay bảo hiểm mới thông báo là chưa nhận được tiền do chuyển sai thông tin. Vậy em phải làm mẫu công văn nào để giải trình ạ?
  Rất mong sự giúp đỡ ạ. Em cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trả lời Unknown: Tiền công ty bạn chưa chuyển vào tài khoản chuyên thu của BHXH, lỗi này thuộc về ngân hàng và người chuyển tiền của công ty bạn. BHXH chỉ có thể chấp nhận khi tiền đã chuyển vào tài khoản chuyên thu của BHXH nhưng nội dung chuyển bị sai thì mới có giải trình, xác nhận...Giao dịch giữa công ty và ngân hàng chưa thành công, tiền chưa về tài khoản BHXH nên không có căn cứ để hướng dẫn bạn giải trình hoặc xác nhận. Số tiền đóng BHXH của tháng 10 chưa chuyển nên công ty bạn phải chuyển lại vào tháng 11. Chuyển tiền bây giờ vẫn chưa bị tính lãi chậm nộp cho số tiền phát sinh của tháng 10 đâu.

   Xóa
 8. Cho em hỏi em đống BHXH tại 1 công ty, nhưng giờ em nghĩ làm có ảnh hưởng gì đến công ty đó không, vì là người nhà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. VITEST BẢO NY! Nghỉ việc hay làm việc tại đâu là do bạn quyết định nhưng cần lưu ý: đã nghỉ việc ở công ty thì không thuộc nhân viên của công ty nữa Theo điều 2 luật BHXH số 71 thì bạn cũng như công ty không còn mối quan hệ lao động và vì thế công ty phải báo giảm lao động đồng thời chốt sổ BHXH và trả lại cho bạn..

   Xóa
 9. Cho e hỏi: công ty đóng bhxh cho nld A. Nhưng lại đóng nhầm cho B mà B đã có sổ BHXH rồi (vì B có họ tên giống A). Do công ty cung cấp nhầm số cmnd của B. Ngoài ra, cty vừa giảm bhxh ở quận 3 và chuyển toàn bộ lao động qua quận 1. Vậy có nghĩa là đã giảm hoàn toàn bhxh của B ở quận 3 rồi. Chỉ chờ B nộp sổ là chốt. Nhưng B lại ko thuộc nhân viên công ty. Vậy công ty phải làm sao để chuyển toàn bộ quá trình lại cho bạn A và hủy quá trình của B. Làm ơn hướng dẫn chi tiết giúp e với. Nếu không em sẽ bị đền cho bạn A rẩt nhiều tiền. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 10. Cho e hỏi: công ty đóng bhxh cho nld A. Nhưng lại đóng nhầm cho B mà B đã có sổ BHXH rồi (vì B có họ tên giống A). Do công ty cung cấp nhầm số cmnd của B. Ngoài ra, cty vừa giảm bhxh ở quận 3 và chuyển toàn bộ lao động qua quận 1. Vậy có nghĩa là đã giảm hoàn toàn bhxh của B ở quận 3 rồi. Chỉ chờ B nộp sổ là chốt. Nhưng B lại ko thuộc nhân viên công ty. Vậy công ty phải làm sao để chuyển toàn bộ quá trình lại cho bạn A và hủy quá trình của B. Làm ơn hướng dẫn chi tiết giúp e với. Nếu không em sẽ bị đền cho bạn A rẩt nhiều tiền. Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn liên hệ với BHXH quận 3 để được hướng dẫn khắc phục, Hồ sơ đóng BHXH bị nhầm lẫn cần phải sử lý xong trước khi chuyển quận, khi chưa giải quyết xong vướng mắc tại quận 3 thì BHXH quận 3 vẫn quản lý hồ sơ đóng BHXH của lao động và sẽ thực hiện điều chỉnh trước khi chốt sổ và tất toán số liệu của đơn vị.

   Xóa
  2. Hiện tại công ty không còn con dấu quận 3 nữa và đang sử dụng con dấu quận 1. Bên BHXH quận 3 nói. Chỉ hoàn trả lại toàn bộ tiền khi chốt hết tất cả sổ. Nhưng tình hình hiện tại có đến hơn 20 sổ rơi vào tinh trạng nhân viên làm mất, nhân viên chưa chốt cty cũ,... cho nên cơ hội lấy lại tiền là 0% và tất toán là khó.

   Xóa
  3. Hiện tại công ty không còn con dấu quận 3 nữa và đang sử dụng con dấu quận 1. Bên BHXH quận 3 nói. Chỉ hoàn trả lại toàn bộ tiền khi chốt hết tất cả sổ. Nhưng tình hình hiện tại có đến hơn 20 sổ rơi vào tinh trạng nhân viên làm mất, nhân viên chưa chốt cty cũ,... cho nên cơ hội lấy lại tiền là 0% và tất toán là khó.

   Xóa
  4. Bảo hiểm xã hội quận 3 đã thực hiện đúng quy định. Trước khi Công ty bạn chuyển quận phải hoàn thiện mọi công việc: Thanh toán công nợ, giải quyết hết các chế độ còn tồn đọng, cấp sổ, chốt, điều chỉnh, cấp lại và cuối cùng là tất toán với BHXH. Sau khi tất toán thì mới hoàn thiện quy trình. Công ty bạn sẽ chưa được trả lại số tiền còn dư do chưa hoàn thiện quy trình ngoài ra công ty bạn còn phải có trách nhiệm hoặc phối hợp trong việc cấp lại, chốt ghi nhận trên sổ BHXH cho tất cả các lao động của công ty tính đến thời điểm công ty chuyển quận theo đúng quy định.

   Xóa
 11. Doanh nghiệp của em hiện tại có hai người là em và giám đốc. Giám đốc em không tham gia đóng báo hiểm xã hội, chỉ có mình em tham gia. Nay em nghỉ việc thì công ty có báo giảm lao động cho em được không? Tức là công ty có được phép báo giảm hết lao động được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thơm nguyễn: Nếu doanh nghiệp của bạn là công ty TNHH giám đốc không hưởng tiền lương, tiền công từ hoạt động SX kinh doanh, người không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc và bản thân bạn TRƯỚC, TRONG VÀ SAU khi nghỉ việc không có hành vi TRỤC LỢI BHXH thì việc bạn nghỉ việc là hoàn toàn hợp pháp.

   Xóa
 12. Công ty của e là cty cổ phần. Sếp đang trong độ tuổi đóng bảo hiểm. E có lên hỏi bảo hiểm quận thì dc họ trả lời là trường hợp này không báo giảm được đâu. Như vậy là có đúng không ạ. Chẳng lẽ giờ e có bầu gần sinh muốn nghỉ việc hẳn, chốt sổ bảo hiểm để hôm sau làm chế độ thai sản cũng không dược sao ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thơm nguyễn: Thơm nguyễn: Theo quy định của pháp luật hiện nay: công ty đang hoạt động mà lại không có người tham gia BHXH là điều vô lý, vô lý hơn nữa công ty cổ phần thì giám đốc và mọi nhân viên có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên đang trong độ tuổi lao động và không thuộc đối tượng đang hưởng lương hưu hoặc đã hết tuổi lao động thì đều phải tham gia BHXH. BHXH nơi bạn làm việc trả lời như vậy là đúng quy định.

   Xóa
 13. Vậy gìơ chả lẽ e muốn nghỉ việc. Muốn được báo giảm lao động và chốt sổ bảo hiểm không có cách nào sao ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thơm nguyễn. Để có phương án giải quyết hợp lý, hợp tình bạn đến BHXH gặp người có trách nhiệm để đề nghị đưa ra phương án thích hợp nhé.

   Xóa
 14. em đang tham gia bảo hiểm tại đơn vị kinh doanh vận tải nhưng đơn vị của chồng em là lực lượng vũ trang cũng cấp thẻ BHYT cho em. Vậy hai thẻ bảo hiểm trùng tên như vậy thì có ảnh hưởng gì không, giúp em cách xử lý tình huống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thuy Mai: trường hợp chồng bạn tham gia BHYT cho bạn như vậy là bị mất tiền 2 lần đấy. Bạn thuộc đối tượng đóng BHXH nên bắt buộc bị trừ BHYT 4.5% hàng tháng và chồng bạn bị trừ tiền thẻ BHYT đã tham gia cho bạn vào lương anh ấy đấy. Bạn làm thủ tục thoái thu thẻ BHYT thân nhân quân đội kia đi nhé. Thủ tục thoái trả gồm: hợp đồng lao động, thẻ BHYT của bạn và đơn đề nghị thoái trả mẫu D01-TS do bạn viết.

   Xóa
 15. Cho e hỏi sau khi công ty đã báo giảm lao động cho em, e có thể tự đi chốt sổ bảo hiểm mà không cần thông qua công ty không ạ. Hồ sơ để tự chốt sổ gồm những gì ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thơm nguyễn. Để đủ điều kiện chốt sổ BHXH thì đơn vị bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: đã báo giảm lao động đóng BHXH, đã nộp hết số tiến phải nộp vào quỹ BHXH tối thiểu đến tháng bạn chấm dứt hợp đồng lao động và phải có các biểu mẫu, văn bản theo quy định. Nếu đơn vị bạn đã hoàn thành các tiêu chí trên và cử bạn đi nộp hồ sơ chốt sổ thì bạn có đủ điều kiện để thực hiện. Hố sơ chốt sổ gồm: Sổ BHXH và tờ rời, quyết định thanh lý hợp đồng lao động, và công văn đề nghị chốt sổ( nếu chốt sổ sau khi đã báo giảm)

   Xóa
 16. Xin cảm ơn câu trả lời của cơ quan. Làm ơn tư vấn thêm cho tôi về chính sách để hưởng chế độ thai sản. Hiện tôi mang bầu dự sinh là tháng 2/2016. Tôi tìm hiểu thì biết là tôi đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Nhưng tôi không rõ hồ sơ để hưởng chế độ thai sản khi tôi không còn làm việc ở công ty nữa thì như thế nào. Và tôi cần nộp hồ sơ ở đâu, cơ quan bảo hiểm nơi công ty đóng bảo hiểm cho tôi hay cơ quan bảo hiểm nou tôi cư trú. Rất mong câu trả lời của cơ quan

  Trả lờiXóa
 17. Xin cảm ơn câu trả lời của cơ quan. Làm ơn tư vấn thêm cho tôi về chính sách để hưởng chế độ thai sản. Hiện tôi mang bầu dự sinh là tháng 2/2016. Tôi tìm hiểu thì biết là tôi đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Nhưng tôi không rõ hồ sơ để hưởng chế độ thai sản khi tôi không còn làm việc ở công ty nữa thì như thế nào. Và tôi cần nộp hồ sơ ở đâu, cơ quan bảo hiểm nơi công ty đóng bảo hiểm cho tôi hay cơ quan bảo hiểm nou tôi cư trú. Rất mong câu trả lời của cơ quan

  Trả lờiXóa
 18. Thơm nguyễn: Hồ sơ thai sản với người sinh con sau khi đã nghỉ việc gồm: giấy khai sinh bản sao, sổ BHXH đã được chốt hết quá trình công tác bản sao, chứng minh thư nhân dân bản sao. Mỗi loại giấy tờ trên bạn chuẩn bị 3 bản kèm theo các giấy tờ bản chính để BHXH đối chiếu. Hồ sơ mời bạn nộp về BHXH địa phương nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật. Bước tiếp theo BHXH địa phương sẽ đảm nhiệm.

  Trả lờiXóa
 19. Cho em hỏi Lao động nữ nghỉ sinh con từ 1/4/2016. Bạn ấy đóng bảo hiểm được 9 tháng liên tục trong vòng 9 tháng(7/2015). Như vậy theo quy định mới bạn ấy có được hưởng BHXH không ạ? Nếu không được hưởng thì có trợ cấp gì cho họ không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh. đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên tron vòng 12 tháng trước khi sinh là đủ điều kiện hưởng chế độ thái sản nhé. Trường hợp bạn hỏi đủ điều kiện.

   Xóa

Để được tư vấn ngay hãy đăng nhập Gmail sau đó vào mục HỎI ĐÁP - TƯ VẤN hoặc mục Liên hệ để đặt câu. Hãy để lại địa chỉ Email của quý vị tỉnh, thành nơi quý vị công tác để chúng tôi có thể trả lời sát hơn câu hỏi của quý vị! Đặt câu ở phần comment fabook hiện nay google chưa hỗ trợ nên chắc chắn sẽ lâu có câu trả lời hơn.

Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, G+ hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị. >
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội
Lên đầu trang