Hướng Dẫn Thu BHYT Số 278/ BHXH - PT Của BHXH Hà Nội


Công văn này của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, không hướng dẫn các đại lý thu BHXH trên toàn quốc nhưng căn cứ vào nó Đại lý thu có thể hiểu được một số nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình, từ đó tuyên truyền, giải thích rõ ràng hơn cho người tham gia BHYT. Khai thác thông tin trên web này là hoàn toàn miễn phí vì vậy hãy để lại Like hoặc comment hoặc chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết nhé.
Tóm tắt: Công văn 278/BHXH-PT-CST, ngày 6 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm Xã Hội thành phố Hà Nội quy định như sau:
I/ Giảm trừ: Được tính cả người đã có thẻ BHYT tự nguyện theo HGĐ  THAM GIA TỪ ĐỢT TRƯỚC vào tổng số thẻ BHYT mua theo hộ gia
đình, tính những thẻ ấy lần lượt là người thứ nhất, thứ hai...
II/ Thời hạn sử dụng thẻ: Với người tham gia thẻ BHYT theo hộ gia đình năm 2014 đến năm 2015 hết hạn thẻ nhưng không tham gia tiếp ngay, thời hạn đứt đoạn dưới 3 tháng ; hạn sử dụng thẻ từ ngày nộp tiền và được xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục.
III. Hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình nếu tham gia BHYT HGĐ đóng tiền vào các ngày lẻ trong tháng thì thực hiện thu từ đầu tháng và hạn sử dụng thẻ được tính ngay từ ngày nộp tiền......Đó là một số nội dung cần chú ý.

 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội