Hồ Sơ 606 Giải Quyết Chế Độ Hưu Trí

Số Hồ sơ: 606/…/CĐBHXH  

                     PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
              Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí:

- Người lao động đã giám định y khoa (10 ngày làm việc);
- Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc tại BHXH Thành phố; Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc; Người tham gia BHXH tự nguyện đã được chốt sổ hoặc Người đã có quyết định chờ hưu (15 ngày làm việc).
- Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, người đang đóng BHXH tự nguyện
tại BHXH quận, huyện (20 ngày làm việc);


P/s Trong phiếu giao nhận dưới đây là tổng hợp tất cả các giấy tờ liên quan tới chế độ hưu trí, BHXH một lần, Hưu giám định...Khi bạn đọc xem, cần chọn lọc chỉ lấy những loại giấy tờ liên quan tới chế độ của người lao động. Chú ý các giấy tờ nào có chữ ( nếu có); có thì nộp, không có thì bỏ qua nhé. 


Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội