Hướng Dẫn Thu Bảo Hiểm Y Tế Năm 2015Luật BHYT sửa đổi năm 2014 đã có hiệu lực từ tháng 01 năm 2015, thay đổi một số nội dung quan trọng nhưng trong khuôn khổ bài này; chỉ đề cập tới một vài nội dung, thay đổi về đối tượng thẻ BHXH tự nguyện, đối tượng thẻ trẻ em, thẻ BHYT học sinh, sinh viên.
Việc không còn quy định bán thẻ BHYT tự nguyện đối tượng tham gia là cá nhân, thẻ BHYT học sinh - sinh viên đã triển khai năm học 2014, 2015 với mức thu theo Luật BHYT mới;  đã gặp một số vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để tháo gỡ khó khăn ấy công văn số 777/BHXH - BT, ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bả hiểm Xã hội Việt Nam đã khai thông mọi vướng mắc.
Theo công văn này, đối tượng thẻ BHYT hộ gia đình hiện nay nếu cá nhân đã tham gia BHYT theo cá nhân năm 2014 đến tháng 3 năm 2015 hết hạn sử dung, nếu cá nhân tiếp tục tham gia BHYT nhưng không có điều kiện tham gia cho cả hộ gia đình, như đã hướng dẫn TẠI ĐÂY   BHXH tiếp tục  để cho cá nhân ấy được tham gia cho đến 31 tháng 12 năm 2015.
Sở dĩ để cá nhân tham gia BHYT theo HGĐ nhưng lại chỉ tham gia một mình là tạo điều kiện để nhân dân có thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết, như báo cắt giảm hoặc tăng nhân khẩu đã lấy vợ, lấy chồng, tạm trú lâu ngày, nhập khẩu nhờ( theo Luật hộ tịch - Hộ khẩu).
Thời gian để tính tham gia liên tục( nếu có) nếu bị đứt đoạn cũng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày thẻ BHYT cũ hết hạn sử dung. Nếu thời gian nộp tiền vào tài khoản BHXH không từ đầu tháng thì thời hạn thẻ được tính từ ngày đầu tiên của tháng nộp tiền, hiệu lực sử dung của thẻ tính từ ngày nộp tiền.
Từ 01/01/2016, sẽ thực hiện theo đúng quy định về đối tượng thẻ BHYT hộ gia đình như quy định tại Luật BHYT số 46/2014
- Với đối tượng thẻ BHYT học sinh - sinh viên: với những thẻ đã triển khai từ năm 2014, khi luật BHYT sửa đổi chưa có hiệu lực, không phải truy nộp mức chênh lệch từ 3% lên 4,5% như luật quy định.
- Với đối tượng thẻ trẻ em: Nếu thẻ BHYT không được cấp cùng với giấy khai sinh, khi chưa đủ 72 tháng tuổi nếu cơ quan chức năng có lập hồ sơ cấp thẻ thì thời hạn thẻ được tính từ ngày sinh, thời hạn hết hạn sử dung là tháng thứ 72.
- Về chế độ phí lập biểu ( thực hiện thủ tục tăng BHYT trẻ em) theo luật BHYT Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở chịu trách nhiệm lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho đối tượng trẻ em, năm 2015, UBND xã, phường, thị trấn sẽ được trích hưởng 1.500 đ/ thẻ, Năm 2016, mức trích cho cả thẻ tăng và thẻ giảm là 2000 đ/ thẻ. Ngân sách do Bảo hiểm xã hội đảm nhiệm. Nếu cần văn bản để nghiên cứu, xin mời tải về
TẠI ĐÂY


 
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội