HS 202, Cấp Thẻ BHYT Hộ Gia Đình Theo QĐ 959/QĐ-BHXH

Số Hồ sơ: 202/……/THU

                                       PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

a1. Tên đơn vị: ……………………………….. Mã đơn vị:…………………………
2. Điện thoại: ……………………Email:…………………………………………..

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
I. Hồ sơ đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)
2. Danh sách người tham gia BHYT - đối tượng tăng mới (mẫu D03-TS (TN), 01 bản)
3. UNC - nếu có (Bản sao, 01 bản)
Trường hợp giảm mức đóng BHYT, hồ sơ bổ sung:
1. Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (Bản sao, 01 bản/hộ)
2. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người trong hộ thuộc diện bắt buộc khác - nếu có (Bản sao, 01 bản/người)
II. Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:
1. Danh sách người tham gia BHYT  - đối tượng gia hạn (mẫu D03-TS (TN), 01 bản)
2. UNC - nếu có (Bản sao, 01 bản)
Trường hợp giảm mức đóng BHYT, hồ sơ bổ sung:
1. Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (Bản sao, 01 bản/hộ)
2. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người trong hộ thuộc diện bắt buộc khác - nếu có (Bản sao, 01 bản/người)
III. Hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho đại lý thu:
1. Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức cá nhân làm đại lý thu (mẫu C66-HD).
IV. File dữ liệu: Chuyển bằng iBHXH:       bằng USB:       bằng email:  
Ngày trả kết quả: ……………./……………../…………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).
……………, ngày…… tháng…… năm……
                        Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                      Người nộp hồ sơ
                             (Ký, ghi họ tên)                                               (Ký, ghi họ tên)
Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội