Quy Định Mới Về Cơ Cấu Của BHXH Địa Phương

Ngày 28/01/2015, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 99/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương. Đáng chú ý là một số thay đổi trong quy định về cơ cấu tổ chức của BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh, thành phố bao gồm: 
Các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW gồm: 1.Phòng Chế độ BHXH,2. Phòng Giám định BHYT, 3. Phòng Quản lý thu, 4. Phòng Khai thác và thu nợ, 5. Phòng Cấp sổ - thẻ, 6. Phòng Tổ chức cán bộ, 7. Phòng Kế hoạch – Tài chính,8. Phòng Kiểm tra, 9. Phòng Công nghệ thông tin, 10. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính,11. Văn phòng. Riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: thêm Phòng Quản lý hồ sơ và Phòng Tuyên truyền; tách Phòng Giám định BHYT thành Phòng Giám định BHYT 01 và Phòng Giám định BHYT 02.   

Đối với BHXH huyện có biên chế từ 36 viên chức trở lên hoặc có chỉ tiêu dự toán thu - chi BHXH, BHYT hàng năm từ 1.700 tỷ đồng trở lên, được thành lập 05 Tổ nghiệp vụ; bao gồm Tổ Thu BHXH, BHYT, Tổ Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra; Tổ Thực hiện chính sách BHXH, Tổ Tiếp nhận & Q lý hồ sơ; Tổ Kế toán- Chi trả và Giám định BHYT..   

Đối với BHXH huyện có biên chế từ 26 -35 viên chức hoặc có chỉ tiêu dự toán thu - chi BHXH, BHYT hàng năm từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng, được thành lập 04 Tổ nghiệp vụ; bao gồm: Tổ Thu – Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra; Tổ Thực hiện Chính sách BHXH, Tổ Tiếp nhận &Quản lý hồ sơ; Tổ Kế toán – Chi trả và Giám định BHYT   

Đối với BHXH huyện có biên chế từ 16 đến 25 viên chức và có chỉ tiêu dự toán thu - chi BHXH, BHYT hàng năm từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, được thành lập 03 Tổ nghiệp vụ; bao gồm: Tổ Thu- Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra; Tổ Thực hiện chính sách BHXH và Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ; Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định BHYT   


Đối với những BHXH huyện không thuộc các trường hợp trên (quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 07 Quyết định 99/QĐ-BHXH) thì không thành lập Tổ Nghiệp vụ. Quyết định 99/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ./.


(Theo tạp chí BHXH, Văn An tóm tắt)

Facebook Comments
Google Comments
Bảng tin Để có câu trả lời nhanh nhất hãy đăng nhập Fabook trong phần nhận xét dưới bài đăng, hoặc Gmail và vào mục Hỏi đáp hoặc Tab Liên hệ để gửi câu hỏi.Thăm trang web hãy để lại nhận xét ở mỗi bài, like, hoặc chia sẻ để khuyến khích ban quản trị.
HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ☎ Telephone:08255055683
Copyright ©2012 - All Rights Reserved by:Hỗ trợ nghiệp vụ BHXH
☒  Gmail: hotronghiepvubhxhh@gmail.com
Đơn vị chủ quản: Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội